• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. (2021-06-10 20:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia:2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 18.05.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 26.05.2021 r., dotyczących zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.06.2021 r. („Walne Zgromadzenie”) – w załączeniu przedstawia treść dokumentu dotyczącego sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach – odnośnie punktu 13. porządku obrad w brzmieniu następującym: „Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wymieniony wyżej dokument, wraz z wszelkimi pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie, został udostępniony na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.workservice.pl - Strona Korporacyjna - sekcja Relacje inwestorskie - zakładka Walne Zgromadzenie.
Załączniki
PlikOpis
pl_WSSA RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-06-10Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk