• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r. (2021-07-22 18:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2021
Data sporządzenia:2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 lipca 2021 roku („Walne Zgromadzenie”). Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz zaproponował modyfikację treści uchwały nr 5 dotyczącej: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki, która to uchwała nr 5 została poddana pod głosowanie w zmodyfikowanym brzmieniu, zgodnie z treścią znajdującą się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje ponadto, że do następujących uchwał zostały zgłoszone sprzeciwy:
a) Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.07.2021 r.;
b) Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.07.2021 r.;
c) Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.07.2021 r.;
d) Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.07.2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżący nr 42_2021 - Załącznik nr 1 - lista uchwał.pdftreść uchwał poddanych pod głosowanie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-07-22Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk