• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej (2021-05-31 21:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, wpłynęło do Emitenta pismo z dnia 31 maja 2021 r. zawierające informację o rezygnacji Pana Antonio Carvelli z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Work Service S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.


Podstawa prawna:
1)art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2)§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera – Wiceprezes Zarządu

Załączniki
PlikOpis
Resignation_Antonio Carvelli_SB.pdfZałącznik - rezygnacja
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-05-31Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk