• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: raport finansowy (2021-04-30 19:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
work@workservice.plwww.workservice.pl
(e-mail)(www)
89716-55469932629535
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
przychody operacyjne953102
zysk netto-11323
suma bilansowe408863

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020 Oświadczenie_ZARZADU_WSSA_dot_ zgodności_SSF.pdf
2020 Oświadczenie_ZARZADU_WSSA_dot_audytu_SSF.pdf
GK WSSA 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf
Komentarz RN dot zastrzeżenia Biegłego Rewidenta.pdf
Komentarz Zarządu dot zastrzeżenia Biegłego Rewidenta.pdf
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
Ocena RN_sprawozdanie roczne_2020.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Work Service S.A. _Komitet Audytu za 2020.pdf
Oświadczenie_nt_informacji_niefinansowych 2020.pdf
Raport finansowy Grupy Kapitałowej Work Service 2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WS 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30IWONA SZMITKOWSKAPREZES ZARZĄDU
2021-04-30PAOLO CARAMELLOWICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-30NICOLA DELL'EDERAWICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30ANNA KROPIELNICKADYR.ds.RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk