• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości. (2021-05-17 16:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Podanie informacji do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17.05.2021 r. od Pani Iwony Szmitkowskiej – Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 19 ust 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ISz_powiadomienie o zbyciu akcji_17.05.2021-sig.pdfPowiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-05-17Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk