• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości. (2021-04-22 22:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Podanie informacji do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22.04.2021 r., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), od pełnomocnika spółki Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, („GI”) – zawiadomienia („Zawiadomienie”), którego podstawą jest odebranie w dniu dzisiejszym przez GI postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.04.2021 r. w przedmiocie: (i) zmiany postanowienia z dnia 30 grudnia 2020 r. i oddaleniu wniosku Tomasza Misiaka o zabezpieczenie oraz (ii) zasądzenia od niego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego („Postanowienie”). W Zawiadomieniu wskazano, że w rezultacie wydania Postanowienia, udzielone pierwotnie Tomaszowi Misiakowi zabezpieczenie w postaci zakazania GI wykonywania wszelkich praw z 6.231.111 akcji Spółki zostało uchylone i GI odzyskał możliwość wykonywania wszelkich praw z przedmiotowych 6.231.111 akcji Spółki.

W Zawiadomieniu GI wskazał również, że:
(i) przed wydaniem Postanowienia posiadał bezpośrednio 33.261.010 akcji Emitenta reprezentujące 50,71% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do wykonywania 27.029.899 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,22% ogólnej liczby głosów;
(ii) w wyniku wydania Postanowienia stan posiadania akcji Emitenta przez GI nie zmienił się, jednakże GI może aktualnie wykonywać prawo głosu z 33.261.010 akcji, stanowiących 50,71% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 33.261.010 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,71% ogólnej liczby głosów;
(iii) nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
GI International_69_notification_KNF_20210422.pdfZawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-04-22Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk