• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (2021-02-19 20:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących:

(i) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta („Banki”) („Umowa Restrukturyzacyjna”);
(ii) nr 43/2020 na temat podpisania aneksu nr 8 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku („Umowa Kredytowa”) („Aneks nr 8”) oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej;
(iii) nr 46/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej;
(iv) nr 55/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do Umowy Kredytowej;
(v) nr 63/2020 na temat zawarcia przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do Umowy Kredytowej;
(vi) nr 74/2020 na temat m.in. wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej;
(vii) nr 98/2020 na temat przyjęcia przez Banki propozycji układowych Emitenta;
(viii) nr 102/2020 na temat złożenia przez Emitenta wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
(ix) nr 107/2020 na temat otrzymania przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz
(x) nr 3/2021 na temat otrzymania przez pełnomocnika procesowego Emitenta postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik procesowy Emitenta otrzymał informację o uprawomocnieniu się z dniem 22 stycznia 2021 r. postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu;
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-02-19Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk