• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Korekta raportu bieżącego 20/2021 pod tytułem: Rozpoczęcie negocjacji mających na celu restrukturyzację zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI International S.R.L. (2021-04-30 17:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021K
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 20/2021 pod tytułem: Rozpoczęcie negocjacji mających na celu restrukturyzację zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI International S.R.L.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), z uwagi na omyłkę pisarską dotyczącą wskazania podmiotu będącego poręczycielem Emitenta, dokonuje korekty raportu bieżącego nr 20/2021 w poniżej wskazanym zakresie:

Dotychczasowa treść korygowanego fragmentu raportu bieżącego nr 20/2021:

Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 110/2020, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny z GI International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącym na podstawie umów z Bankami poręczycielem spłaty przez Emitenta wierzytelności wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2020 ("GI"), rozpoczynając tym samym formalne rozmowy mające na celu dokonanie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI z tytułu udzielonego finansowania („Wierzytelności”, „Restrukturyzacja Wierzytelności”).

Treść korygowanego fragmentu raportu bieżącego nr 20/2021 po korekcie:

Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 110/2020, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny z GI International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA - będąca na podstawie umów z Bankami poręczycielem spłaty przez Emitenta wierzytelności wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2020 ("GI"), rozpoczynając tym samym formalne rozmowy mające na celu dokonanie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI z tytułu udzielonego finansowania („Wierzytelności”, „Restrukturyzacja Wierzytelności”).

Pełna treść raportu bieżącego nr 20/2021 po korekcie:

Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 110/2020, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny z GI International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska będąca na podstawie umów z Bankami poręczycielem spłaty przez Emitenta wierzytelności wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2020 ("GI"), rozpoczynając tym samym formalne rozmowy mające na celu dokonanie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI z tytułu udzielonego finansowania („Wierzytelności”, „Restrukturyzacja Wierzytelności”).

Emitent oraz GI uzgodnili intencję rozpatrzenia oraz analizy wszelkich możliwych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie do Restrukturyzacji Wierzytelności, w szczególności zmiany Umowy Finansowania zawartej pomiędzy Emitentem a GI, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2020 lub przeprowadzenia postępowania, na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego mające na celu odroczenie terminu wymagalności Wierzytelności lub konwersję Wierzytelności na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja”). Zakładanym przez Emitenta efektem ewentualnej Konwersji jest w szczególności pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych w ujęciu jednostkowym Emitenta.

Emitent jednocześnie informuje, że Restrukturyzacja Wierzytelności nie będzie miała wpływu na sytuację Banków wynikającą z zawartych z Emitentem umów, w tym Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2020 i 74/2020, a także na istniejący układ częściowy z Bankami przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

O efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu

Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-04-30Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk