• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji Spółki serii Y. (2021-03-16 20:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji Spółki serii Y.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka”) informuje o zapoznaniu się w dniu dzisiejszym z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 16.03.2021 r., wskazującego, że w dniu 18.03.2021 r. następuje rejestracja w depozycie papierów wartościowych: 163.250 akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN „PLWRKSR00019” („Akcje”), zgodnie z Oświadczeniem KDPW nr 946/2019 z dnia 06.11.2019 r., którego dotyczył raport bieżący nr 84/2019.

W związku powyższym nastąpiło ziszczenie się warunku rejestracji Akcji w ww. dniu, określonego w Uchwale Nr 275/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 16.03.2021 r.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-03-16Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk