• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia. (2021-09-22 22:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22.09.2021 r., przesyłki z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zawierającej odpis pozwu złożonego przez akcjonariusza („Akcjonariusz”) w sprawie o uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.07.2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X, oraz (iv) zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 5”).

Zarząd Emitenta informuje, iż nie widzi podstaw do kwestionowania ważności i prawidłowości podjęcia Uchwały nr 5 oraz uznaje roszczenia Akcjonariusza za bezpodstawne, co Emitent wykaże podejmując odpowiednie działania procesowe.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-22Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-09-22Paolo CaramelloWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk