Advertisement
  • Odbierz prezent
WOJAS S.A.: Wyrok Sądu w sprawie nieważności transakcji (2021-04-22 19:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Wyrok Sądu w sprawie nieważności transakcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
WOJAS S.A. informuje, iż powziął informację o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa WOJAS S.A. przeciwko mBank S.A. zs w Warszawie o stwierdzenie, że nie doszło do skutecznego i ważnego zawarcia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS), która miała być zawarta 2.10.2008 r., w wyniku czego WOJAS S.A. poniósł szkodę znacznych rozmiarów. Wyrokiem z dnia 21.04.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz WOJAS S.A. odszkodowanie z tego tytułu w kwocie 15 523 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesowych. Wyrok jest prawomocny.

O złożonym pozwie WOJAS S.A. informował w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 15.07.2014 roku oraz w raportach okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica)(numer)
+ 48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
ri@wojas.plwww.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Wiesław WojasPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk