• Sklep
  • Odbierz prezent
Wkrótce obniżenie dźwigni - co z otwartymi pozycjami?

W nadchodzących dniach brokerzy rynku Forex/OTC dokonają zmian w poziomie dźwigni finansowej, z jakiego mogą korzystać ich klienci. Obowiązek obniżenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, wynikający z wytycznych ESMA, wchodzi w życie 1 sierpnia, ale część brokerów dokonuje zmian w ofercie już w ostatnich dniach lipca. Jak wpłyną one na pozycje otwarte przed wprowadzeniem zmian i na możliwość zamknięcia naszych transakcji przez brokera?

 

Osoby, które nie zdecydowały się (bądź nie mogły) uzyskać status klienta profesjonalnego będą od tej pory mogły handlować z maksymalną dźwignią na poziomie 1:30 (wcześniej 1:100) i to w dodatku nie na wszystkich instrumentach. Maksymalne poziomy dźwigni będą różniły się w zależności od zmienności instrumentu bazowego. Poniżej przedstawione są maksymalne poziomy dźwigni finansowej dla poszczególnych kategorii kontraktów CFD:

  • główne pary walutowe – 1:30
  • pozostałe pary walutowe, złoto i główne indeksy giełdowe – 1:20
  • pozostałe towary i pozostałe indeksy giełdowe – 1:10
  • pojedyncze akcje i inne instrumenty bazowe – 1:5
  • kryptowaluty – 1:2

 

Co z pozycjami otwartymi przed zmianą poziomu dźwigni finansowej?

W związku ze zmianą maksymalnego poziomu dźwigni finansowej wiele osób może zastanawiać się w jaki sposób zostaną potraktowane pozycje, które zostały otwarte jeszcze w momencie obowiązywania wyższych poziomów dźwigni. Obawy w tym przypadku mogą być o tyle uzasadnione, że zmniejszenie poziomu lewara jest równoznaczne ze zwiększeniem poziomu depozytu zabezpieczającego dla danej pozycji. Do tej pory, aby otworzyć pozycję o wielkości 1 lota na rynku EUR/USD trzeba było posiadać minimalny depozyt w wysokości 1000 euro. Teraz taka pozycja będzie wymagała zabezpieczenia na poziomie 3333,33 euro. Jeśli poziom wymagalnego depozytu dla pozycji otwartych przed zmianą poziomu dźwigni miałby ulec zmianie, to w najlepszym przypadku skutkowałoby to wezwaniem do uzupełnienia depozytu (o ile nie posiadaliśmy już takich środków na koncie u brokera), a najprawdopodobniej skończyłoby się natychmiastowym zamknięciem pozycji ze względu na uruchomienia mechanizmu margin close-out – jest to mechanizm, który również narzucony jest przez wytyczne ESMA.

Ustawodawca, a także brokerzy, dostrzegli oczywiście problem jaki dla traderów stanowiłaby zmiana poziomu dźwigni dla otwartych transakcji. Z tego względu depozyt zabezpieczający dla pozycji otwartych przed zmianą dźwigni zostanie utrzymany do czasu ich zamknięcia. Oznacza to w zasadzie możliwość przedłużenie okresu korzystania z wyższej dźwigni finansowej. Dotyczy to jednak raczej osób stosujących strategie bazujące na dłuższej perspektywie inwestycyjnej. Jest to jednak mały odsetek traderów, gdyż kontrakty CFD są najczęściej wykorzystywane de realizowania strategii day-tradingowych.

 

Węższy margin close-out

Wspomniany wcześniej mechanizm margin close-out również oznacza dla traderów istotne zmiany. Polega on na tym, że broker zamyka jedną lub więcej otwartych pozycji klienta, gdy wartość aktywów netto na jego rachunku spada poniżej określonego z góry minimalnego depozytu zabezpieczającego. Celem takiego zabiegu jest zapobieżenie dalszym stratom.

Do tej pory brokerzy mieli dowolność w kształtowaniu poziomu, przy którym uruchamiany był mechanizm margin close-out. Najczęściej przyjmowali poziom 30%. Nowe wytyczne ESMA ujednolicają poziom mechanizmu margin close-out na terenie całej Unii Europejskiej. Europejski nadzorca ustalił ten poziom na 50%. W większości przypadku ulega on więc podwyższeniu, co oznacza, że będzie uruchamiany wcześniej niż do tej pory. Dodatkowo, niższy poziom dźwigni potęguje tę zmianę.

Zobrazujmy to na wspomnianym wcześniej przypadku pozycji o wielkości 1 lota na EUR/USD. Do tej pory depozyt zabezpieczający dla takiej pozycji wynosił 1000 euro. Przy mechanizmie margin close-out na poziomie 30% broker mógł zamknąć naszą pozycję, gdy depozyt spadł do poziomu 300 euro. Teraz, przy depozycie zabezpieczającym na poziomie 3333,33 euro, pozycja zostanie zamknięta gdy depozyt spadnie poniżej poziomu 1666,67 euro. Jest to poziom 5,5-krotnie wyższy niż wcześniej.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk