• Odbierz prezent
WITTCHEN S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy (2022-05-26 16:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w kwocie 55.420.124,10 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia cztery i 10/100 złotych), tj. 3,03 zł na każdą z 18.290.470 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 3 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-152Czosnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Palmiry, ul. Gdańska 60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
951-102-21-54011664266
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Jędrzej WittchenPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk