• Odbierz prezent
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Wirtualna Polska Media S.A. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie (2021-02-25 20:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Wirtualna Polska Media S.A. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie („WPM”) decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie („Naczelnik MUCS”) w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z kontrolą opisaną w ww. raporcie. Naczelnik MUCS potwierdził, iż WPM przysługiwała w pełni moc ochronna wynikająca z otrzymanej wiążącej interpretacji prawa podatkowego. Co za tym idzie WPM zamierza kontynuować zastosowane przez siebie dotychczasowe podejście w rozliczeniach podatkowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2021-02-25Elżbieta Bujniewicz - BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz - Belka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk