• Odbierz prezent
WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy (2021-03-02 16:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku spółka zależna Emitenta – WIKANA ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RESIDENCE Sp.k. („Spółka”) – zawarła z Wykonawcą umowę („Umowa”) o wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania stanu surowego, wraz ze ściankami działowymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oznaczonym roboczo numerem B3 z garażem podziemnym wielostanowiskowym, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, realizowanym przez Spółkę w ramach drugiego etapu inwestycji pod nazwą: „WIKANA RESIDENCE” przy Al. Kraśnickiej w Lublinie.
W ramach budynku powstaną 34 lokale mieszkalne i 10 lokali usługowych.
Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na IV kwartał 2021 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 1 950 tys. zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy czy też nieterminowego usunięcia wad. Umowa przewiduje także możliwość naliczenia kary umownej stronie, której działanie doprowadzi do odstąpienia przez drugą stronę od Umowy w części niezrealizowanej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
081 444 64 80081 444 64 62
(telefon)(fax)
info@wikana.plwww.wikana.pl
(e-mail)(www)
691-00-19-382390284802
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2021-03-02Paweł Chołota Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk