• Odbierz prezent
WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy (2021-03-02 16:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku spółka zależna Emitenta – WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODPROMIE Sp.k. („Spółka”) – zawarła z Wykonawcą umowę („Umowa”) o wykonanie prac budowlanych w zakresie stanu surowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oznaczonym roboczo numerem B1 z garażem podziemnym wielostanowiskowym, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, realizowanym przez Spółkę w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą: „Nowe Bronowice” przy ul. Wrońskiej w Lublinie.
W ramach budynku powstanie 112 lokali mieszkalnych.
Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na II kwartał 2022 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 3 380 tys. zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy czy też nieterminowego usunięcia wad. Umowa przewiduje także możliwość naliczenia kary umownej stronie, której działanie doprowadzi do odstąpienia przez drugą stronę od Umowy w części niezrealizowanej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
081 444 64 80081 444 64 62
(telefon)(fax)
info@wikana.plwww.wikana.pl
(e-mail)(www)
691-00-19-382390284802
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2021-03-02Paweł ChołotaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk