• Odbierz prezent
WIKANA: Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej (2021-10-26 16:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 26 października 2021 r. przez spółkę zależną Emitenta – WIKANA MERITUM Sp. z o.o. („Spółka”) – z Gminą Miasta Tarnowa umowy, na podstawie której Spółka nabyła nieruchomość położoną w Tarnowie o łącznej powierzchni 3,0551 ha.
Wartość ww. umowy została określona na łączną kwotę 7,2 mln zł brutto.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.
Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
081 444 64 80081 444 64 62
(telefon)(fax)
info@wikana.plwww.wikana.pl
(e-mail)(www)
691-00-19-382390284802
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2021-10-26Paweł ChołotaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk