• Odbierz prezent
WIELTON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok (2021-04-15 18:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 22 kwietnia 2021 r.
Powyższa zmiana wynika z decyzji Spółki o publikacji ww. raportów rocznych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdawczym (ang. European Single Electronic Format, „ESEF”). Z tego względu wydłużeniu uległ proces przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także procedura wydania opinii przez biegłego rewidenta, w związku z czym zasadne stało się ustalenie nowego terminu publikacji raportów rocznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300WIELUŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYMARKIEWICZ6
(ulica)(numer)
0438434510
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2021-04-15Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk