• Odbierz prezent
WIELTON S.A.: Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji (2021-05-06 17:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację inwestycji związanej z rozbudową posiadanej infrastruktury produkcyjnej, montażowej i serwisowej istniejącego zakładu w Wieluniu oraz w miejscowościach Urbanice i Widoradz w gminie Wieluń, Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r. otrzymał od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii decyzję o zmianie terminu na poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz terminu zakończenia inwestycji.
Na mocy ww. decyzji, na wniosek Spółki, termin na poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji uległ przedłużeniu odpowiednio do dnia 31 grudnia 2022 r. (pierwotnie termin ten przypadał na 31 grudnia 2020 r.) oraz do dnia 31 grudnia 2023 r. (pierwotnie termin ten przypadał na 31 grudnia 2021 r.)
Wnioskowanie o powyższą zmianę wynikało m.in. ze skutków pandemii COVID-19 oraz ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym czynników utrudniających realizację prac w ramach inwestycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300WIELUŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYMARKIEWICZ6
(ulica)(numer)
0438434510
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Piotr Maciej KamińskiWiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2021-05-06Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk