• Odbierz prezent
Wideokomentarz: Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

1 lipca br. ruszył Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 (PWPA) na lata 2021–2023. Program objął 65 spółek notowanych na Głównym Rynku (59 emitentów) oraz na rynku NewConnect (6 emitentów)

W lipcu br. został uruchomiony Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 (PWPA). Analitycy z dziesięciu domów i biur maklerskich opublikowali raporty dla wszystkich 65 spółek zakwalifikowanych do Programu. 39 firm to spółki, które nie brały udziału w poprzednich edycjach PWPA.

Raporty analityczne przygotowane w ramach Programu dostępne są na stronach internetowych brokerów oraz na stronie GPW. - Dodatkowo uruchomiliśmy dla inwestorów specjalny Newsletter PWPA, dzięki któremu będą mogli w czasie rzeczywistym otrzymywać powiadomienia o najnowszych analizach i komentarzach analityków. Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego jest inicjatywą Giełdy, w której z zakwalifikowanych 65 spółek większość nie miała do tej pory pokrycia analitycznego lub miały je minimalne. Dzięki Programowi spółki te przez najbliższe dwa lata będą miały profesjonalne pokrycie analityczne przygotowane przez krajowe biura i domy maklerskie - powiedział Michał Kobza, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. – Analizy będą pojawiać się zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Mamy nadzieję, że analizy 65 spółek reprezentujących 24 branże będą znakomitym źródłem informacji dla inwestorów indywidualnych inwestujących na warszawskiej giełdzie – dodał.

Najwięcej spółek, które znalazły się pod lupą analityków działa w sektorze budownictwa (12). Pod ocenę chętnie poddawano także spółki z sektora gamingowego (7), informatycznego (7) oraz biotechnologicznego (5). Obecna edycja Programu jest największą. W pierwszej edycji, a następnie w rozszerzeniu Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego ocenie poddano 51 spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80. Jak pokazują statystyki, przeprowadzone analizy przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania ocenianymi spółkami. Obrót akcjami zwiększył się na 39 spośród 51 z nich, łącznie o 3,5 mld zł. Średnia kapitalizacja spółek uczestniczących w trzeciej edycji Programu to ponad 400 mln zł.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W sierpniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 804,7 mln zł. Na koniec sierpnia br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 366 spółek (362 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk