• Odbierz prezent
Wideokomentarz GPW: Rekordy indeksu Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG
fot. freepik.com
  • Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) notuje historyczne rekordy
  • Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku

Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem rekordowych wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG), który odzwierciedla nastroje całego Głównego Rynku GPW. Wartość WIG-u oscyluje obecnie w granicach 69 tys. pkt przebijając dotychczasowe rekordy ustanowione 14 lat temu.

– Pierwszym impulsem była paniczna wyprzedaż w marcu 2020 r., która doprowadziła do niskich wycen na rynku akcji. To zachęciło inwestorów, szczególnie tych bardziej aktywnych, do wejścia na rynek, ponieważ zaczęły rosnąć ceny akcji a osiągane stopy zwrotu były coraz wyższe. (…) Nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku stóp procentowych. W naturalny sposób osoby, które trzymają pieniądze na lokatach bankowych zastanawiają się co mogą zrobić ze swoimi pieniędzmi. Jednym z pomysłów jest giełda - powiedział Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW, w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. – Polska giełda podlega podobnym trendom, jak giełdy światowe. Zarówno na giełdach światowych, jak i polskiej mamy do czynienia z hossą. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na dobrą sytuację na polskiej giełdzie jest ożywienie na rynku IPO z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim roku. (…) Kluczowym elementem wpływającym na taki stan rzeczy jest wzrost wycen na rynku akcji, (…) co zachęciło emitentów do wejścia
na giełdę
– dodał.

Łączna wartość debiutów na obu parkietach warszawskiej giełdy od początku 2020 r. zbliża się do 20 mld zł. W 2020 r. na Głównym Rynku zadebiutowało 7 spółek, których wartość IPO wyniosła 11 mld zł. Na rynku NewConnect odbyło się 14 debiutów o wartości ok. 50 mln zł. W 2021 r. odbyło się dotąd 28 debiutów o łącznej wartości 6,85 mld zł. 11 spółek zadebiutowało na Głównym Rynku GPW. Wartość ich IPO to ponad 6,8 mld zł. Z kolei 17 debiutów na NewConnect miało wartość ok. 86 mln zł. Kolejnych debiutów możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach sierpnia.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W lipcu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 842,2 mln zł. Na koniec lipca br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 367 spółek (363 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.


GPW - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk