• Odbierz prezent
Wideokomentarz GPW: „Giełdowy Rynek Rolny”. Branża wspiera Giełdowy Rynek Rolny
fot. freepik.com
  • Towarowa Giełda Energii powołała Radę Rynku Rolnego, w skład której wchodzą eksperci z branży rolno- spożywczej
  • Rada ma charakter doradczy i opiniotwórczy dla Zarządu TGE w zakresie rozwoju Giełdowego Rynku Rolnego

– Zależy nam na tym, aby rolnicy mogli dobrze i bezpiecznie sprzedawać swoje produkty. Giełdowy Rynek Rolny na Towarowej Giełdzie Energii gwarantuje odbiór towarów, zapłatę za produkty rolne oraz jest pewnym instrumentem na rynku. Ponadto umożliwia szeroką gamę nabywców dla producentów rolnych – jest to bezpieczna sprzedaż po cenach rynkowych. Projekt, w który zaangażowało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest projektem dobrym dla przetwórców towarów rolno-spożywczych i producentów rolnych – powiedział Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

W skład Rady Rynku Rolnego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW).

- Uczestnicy rynków rolnych wskazywali, że brakuje im narzędzia, które pozwalałoby na dokonywanie transakcji w formie rynku spotowego, a w przyszłości być może w innych wersjach rynków rolnych. Należy docenić duży potencjał Polski, jeżeli chodzi o produkcję rolną w Unii Europejskiej i możliwości eksportowe, które wychodzą również poza Europę, do tzw. państw trzecich północnej Afryki, czy Bliskiego Wschodu. Ważne jest, żeby istniały narzędzia, które pozwalają z tego korzystać. W wyniku takich zapotrzebowań powstał Giełdowy Rynek Rolny, który jest nowoczesnym narzędziem opartym na światowych trendach, stosowanym powszechnie na świecie i stosowanym w Polsce od 2020 roku - podkreślił Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ramach Rady będą poruszane tematy w zakresie produktów rolno-spożywczych, poprawy płynności, kierunku rozwoju rynku, zmian regulacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania GRR oraz Systemu Magazynów Autoryzowanych.

- Na Giełdowym Rynku Rolnym można prowadzić obrót trzema produktami: pszenicą, żytem oraz kukurydzą. Początki tego rynku trafiły na trudny okres spowodowany przez pandemię koronawirusa, jednakże jako Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mamy bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju tego segmentu naszej oferty. Przede wszystkim chcemy wprowadzać kolejne produkty do oferty Giełdowego Rynku Rolnego. Już wkrótce będzie to rzepak, a potem następne. Do funkcjonującego już rynku kasowego z dostawą fizyczną, chcemy dobudować w przyszłości rynek instrumentów pochodnych. Pozwoli to uczestnikom rynku giełdowego na zabezpieczenie cen transakcji oraz zwiększy konkurencyjność sektora rolniczego w Polsce. Rozwój Giełdowego Rynku Rolnego jest naszym wysokim priorytetem, dlatego też powołaliśmy Radę Rynku Rolnego, w skład której weszli przedstawiciele rolniczych organizacji branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rada ma charakter konsultacyjny i doradczy. Wierzymy, że w ramach jej prac wypracowane zostaną rekomendacje odnośnie do przyszłych kierunków rozwoju Giełdowego Rynku Rolnego, a także do rozwiązań które będą na nim wprowadzane – podsumowała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Giełdowy Rynek Rolny prowadzony przez Towarową Giełdę Energii oferuje obrót pszenicą, żytem oraz kukurydzą. Sprzedaż i zakup produktów rolnych jest możliwy w ramach sesji prowadzonych w każdą środę lub na aukcjach zwoływanych na wniosek oferenta. Podstawą działania Giełdowego Rynku Rolnego jest System Magazynów Autoryzowanych, czyli sieć magazynów przystosowanych do przechowywania zbóż, zorganizowana przez TGE w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będącego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń w towarze. Obecnie w ramach systemu działa 51 magazynów autoryzowanych.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W lipcu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 842,2 mln zł. Na koniec lipca br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 367 spółek (363 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.


GPW - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk