Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: Tempo dezinflacji w USA może dziś zaskoczyć, jastrzębie głosy w EBC
fot. własne źródło
  • Dziś poznamy kluczowe dane w tym tygodniu - inflację CPI za grudzień w USA. Konsensus wskazuje na dalszy spadek głównego wskaźnika (do 6,5%r/r w grudniu z 7,1%r/r w listopadzie) oraz inflacji bazowej (do odpowiednio 5,7% z 6,0%). W ujęciu miesięcznym oczekiwana jest stabilizacja indeksu CPI oraz wzrost inflacji bazowej o 0,3%.

  • W ostatnim czasie napłynęły dane o istotnym osłabieniu koniunktury (ISM w usługach) i spadku oczekiwań inflacyjnych w małych firmach. Pojawiły się głosy ze strony Fed o spowolnieniu tempa podwyżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu na przełomie stycznia i lutego do 25pb.

 

 

EBC: jastrzębie głosy z Rady Prezesów

  • Hernandez de Cos z Rady Prezesów EBC powiedział wczoraj, że stopy procentowe muszą wzrosnąć istotnie na najbliższych posiedzeniach EBC, aby osiągnąć wystarczający poziom do spadku inflacji do celu 2% w odpowiednim czasie. Dodał, że podwyżki mają chronić przed wzrostem oczekiwań inflacyjnych i zachęcał do tego, żeby wydatki rządowe były ukierunkowane i tymczasowe, aby nie pogłębiać presji cenowej. O przeciwdziałaniu wzrostowi oczekiwań inflacyjnych poprzez podwyżki stóp EBC mówił również publicznie O. Rehn z Rady Prezesów EBC. Natomiast inny członek tego samego gremium R. Holzmann stwierdził, że tylko spowolnienie inflacji bazowej mogłoby zmienić determinację EBC do dalszego podnoszenia stóp procentowych.
  • Natomiast Prezes Banku Francji stwierdził, że gospodarka francuska ma się lepiej od wcześniejszych oczekiwań i może uniknąć „twardego lądowania”, a  w 4kw22 wzrost PKB był prawdopodobnie minimalnie pozytywny (0,1%kw/kw). Stwierdził, że podwyżki stóp EBC w najbliższych miesiącach muszą nastąpić w pragmatycznym tempie.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk