• Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: Scenariusz recesji w USA powoli się spełnia – dane z rynku pracy kolejnym dowodem
fot. własne źródło
  • Liczba wakatów w ankiecie JOLTS, o których obsadzenie zabiega sam pracodawca (bez pośredników), spadła w lutym poniżej 10mln (po raz pierwszy od prawie 2 lat) do 9,931mln, tj. o ponad 600tys. w porównaniu z lutym (10,563mln) oraz prawie pół miliona gorzej od konsensusu (10,400mln). Dla lepszej perspektywy, rekordową liczbę wakatów 12mln odnotowano w marcu 2022, przed pandemią w lutym 2020 było to ponad 7mln. Oznacza to, że następuje korekta na rynku pracy, ale ten wciąż pozostaje napięty.

  • Zamówienia w amerykańskim przemyśle w lutym spadły o 0,7%m/m w ujęciu odsezonowanym przy oczekiwaniach na spadek o 0,5% oraz po spadku o 2,1% miesiąc wcześniej (korekta w dół z -1,6%), co miało wówczas związek z wahnięciem zamówień na samoloty. Na słabą koniunkturę w przemyśle wskazują również sektorowe barometry ISM i PMI, z odczytami poniżej 50pkt. oraz słaby wzrost produkcji przemysłowej.

 

 

USA: Mester z Fed spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych po opanowaniu kryzysu bankowego

  • Loretta Mester z Fed Cleveland widzi prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp Fed w obliczu informacji o opanowaniu kryzysu bankowego. Inflacja jest jednak wysoka i uporczywa, co będzie wymagało podniesienia stóp Fed powyżej 5% i utrzymania restrykcyjnego nastawienia przez jakiś czas. Mester uważa, że system bankowy w USA jest zdrowy i odporny, osłabły napięcia widoczne na początku marca, także dzięki szybkiej reakcji ze strony Fed.

 

Strefa euro: Spadek inflacji producenckiej o 0,5%m/m w lutym, wyraźnie płytszy niż w styczniu

  • Wskaźnik inflacji producenckiej PPI obniżył się w lutym o 0,5%m/m, zgodnie z konsensusem prognoz, oraz po spadku o 2,8%m/m w styczniu. Oznacza to spowolnienie wzrostu do 13,3%r/r w lutym z 15,1% w styczniu.
  • Po wyraźnej korekcie cen w dół w styczniu (spadek hurtowych cen gazu TTF o połowę w porównaniu z grudniem), dane za luty sugerują mniejszą przestrzeń do dalszych spadków. Na spadek indeksu wpłynął spadek cen dóbr energetycznych o 1,6%m/m i niewielki spadek cen dóbr pośrednich o 0,1%m/m, inne kategorie (dobra kapitałowe, dobra trwałe konsumpcyjne i dobra nie-trwałe konsumpcyjne odnotowały wzrosty). Po wyłączeniu cen energii i budownictwa, indeks PPI wzrósł o 0,2%m/m.
  • Poniedziałkowa decyzja OPEC+ i ograniczenie podaży ropy wpłynęła na odbicie cen ropy, co może oznaczać, że presja na ponowny wzrost PPI w ujęciu m/m pojawi się już w kwietniu.

 

Niemcy: Niespodziewany skok zamówień w niemieckim przemyśle w lutym

  • Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły o 4,8%m/m w ujęciu odsezonowanym, co stanowi wyraźne zaskoczenie po 0,5% wzrostu w styczniu (korekta w dół z 1,0%) oraz przy konsensusie zakładającym wzrost o 0,3%. W ujęciu rocznym spadek wynosi już tylko 5,7%r/r po -12,0% w styczniu.
  • W lutym szczególnie silnie wzrosły zamówienia krajowe (5,6%m/m), co stanowi korektę dla wyjątkowo słabego stycznia (-5,4%). W lutym wzrosły zamówienia na dobra pośrednie (1,3%m/m) i konsumpcyjne (1,9%), podczas gdy miesiąc wcześniej odnotowano spadki o odpowiednio 7,8% i 4,7%. Zamówienia na dobra kapitałowe silnie rosły w tempie (7,3%m/m) zbliżonym do stycznia, co korzystnie rokuje dla inwestycji.

 

Rumunia: Stopy procentowe bez zmian na poziomie 7%

  • Zgodnie z oczekiwaniami, Narodowy Bank Rumunii (NBR) pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 7%.

 

Dziś raport ADP o rynku pracy w USA i finalne PMI w usługach

  • Dziś poznamy raport ADP o rynku pracy (nasza prognoza zakłada wzrost liczby miejsc pracy o 220tys, konsensus 200tys., poprzednio 242tys.). Zostaną opublikowane także finalne PMI dla usług w Europie i USA za marzec, które w odczytach wstępnych wyszły bardzo obiecująco w okolicach 55pkt.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk