• Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: PMI w USA i UK poniżej oczekiwań, w strefie euro niewielkie pogorszenie
fot. Materiał własny

USA: wyraźny spadek sprzedaży nowych domów w kwietniu i słabszy PMI w maju.

Sprzedaż nowych domów w USA wyniosła w kwietniu 591tys. w ujęciu rocznym przy konsensusie 750tys. i 709tys. w marcu (po korekcie z 763tys.). W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł 16,6%m/m po spadku o 10,5%m/m w marcu (po korekcie ze spadku 8,6%). Wyraźna korekta na rynku nieruchomości wynika ze szybkiego wzrostu kosztu kredytów hipotecznych i tym samym spadku popytu na nowe domy. Może to sugerować przejście z fazy nadmiernego popytu do nadwyżkowej podaży.

W ostatnich dwóch latach ceny nieruchomości w USA wzrosły średnio o 35%, co wynikało z silnego wzrostu popytu w czasie pandemii. Prawie dwukrotny wzrost 30-letniej stałej stopy kredytów hipotecznych z około 3% jeszcze w 3kw21 do około 5,5% w kwietniu 2022 istotnie wpłynął na zdolność kredytową Amerykanów. Rosnący zasób domów na sprzedaż odpowiadający 9-miesięcznej sprzedaży (najwięcej od 20210) może to sugerować istotną korektę cen nieruchomości w dół i wzrost ryzyka wystąpienia recesji.

Majowe odczyty PMI okazały się słabsze niż oczekiwano, szczególnie w usługach, i ukształtowały się następująco:

  • indeks composite 53,8pkt (konsensus 55,7pkt, po 56pkt w kwietniu);
  • PMI w usługach 53,5pkt (konsensus 55,2pkt, po 55,6pkt w kwietniu);
  • PMI w przemyśle 57,5pkt (konsensus 57,7pkt, w poprzednim miesiącu 59,2).

Wyraźne osłabienie koniunktury w usługach sugeruje istotny wpływ rekordowo wysokiej inflacji na siłę nabywczą Amerykanów. Niemniej jednak łączny indeks i jego składowe pozostają w fazie ożywienia gospodarczego.

Dziś poznamy minutes z majowego posiedzenia Fed, na którym podniesiono stopy procentowe o 50pb. Inwestorzy będą wczytywać się we wnioski z dyskusji o ryzyku wywołania recesji w USA w związku z zacieśnianiem polityki pieniężnej.

Wielka Brytania: wyraźny spadek PMI w usługach w maju

Indeks PMI composite w Wielkiej Brytanii wyniósł 51,8pkt w maju przy konsensusie 56,5pkt i 58,2pkt w kwietniu. Za spadek łącznego indeksu odpowiadało głównie tąpniecie PMI w usługach do 51,8pkt przy konsensusie 57,0pkt i 58,9pkt w kwietniu. Odczyt PMI w przemyśle (54,6pkt) był bliski konsensusu 55,0pkt, choć słabszy niż w kwietniu (55,8pkt).

 

 

Kontynentalne PMI w Europie trzymają wysoki poziom

Wczorajsze PMI w strefie euro i głównych gospodarkach były słabsze niż oczekiwano, ale utrzymały stosunkowo wysokie poziomy.

Strefa euro: PMI composite wyniósł 54,9pkt przy konsensusie 55,1pkt i 55,8pkt w kwietniu. Usługowy PMI sięgnął 56,3pkt przy konsensusie 57,4pkt i 57,7pkt w kwietniu. Natomiast PMI w przemyśle wyniósł 54,4pkt przy konsensusie 54,7pkt i 55,5pkt w kwietniu.

Niemcy: PMI composite sięgnął w maju 54,6pkt przy konsensusie 53,9pkt i 54,3pkt w kwietniu. PMI w usługach wyniósł 56,3pkt przy konsensusie 57,1pkt i 57,6pkt w poprzednim miesiącu. Również PMI w przemyśle (54,7pkt) był nieznacznie lepszy od konsensusu (54,0pkt) i nieznacznie lepszy niż w kwietniu (54,6pkt).

Również PMI we Francji osiągnął w maju wyniki lekko powyżej konsensusu w usługach (58,4pkt) i nieznacznie poniżej konsensusu w przemyśle (54,5pkt).

W niezwykle trudnym otoczeniu zewnętrznym (wojna na Ukrainie, pozrywane łańcuchy dostaw z powodu lockdownów w Chinach, rekordowa inflacja) wczorajsze dane można interpretować jako utrzymanie przyzwoitej koniunktury w gospodarce strefy euro. Niemniej jednak pojawiły się sygnały o osłabieniu nowych zamówień, po raz pierwszy od połowy 2020. Zaczyna pojawiać się rozdźwięk między silnym odbiciem w usługach dzięki otwarciu po pandemii a stopniowym osłabieniem w przemyśle.

Po rozbudzonych oczekiwaniach na szybkie podwyżki stóp procentowych ECB przez poniedziałkowy wpis na blogu Prezes EBC C. Lagarde, wczoraj członek zarządu ECB F. Villeroy stwierdził, że podwyżka stóp procentowych o 50pb nie jest w konsensusie ECB, a neutralna stopa procentowa wynosi 1-2%. Najbliższe posiedzenie ECB odbędzie się 9 czerwca.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk