• Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: Fed zaczyna ograniczać QE, Bank Anglii zadecyduje dziś o podwyżkach stóp
fot. freepik.com

USA: Fed ogłosił rozpoczęcie redukcji programu QE, bez zaskoczeń, punktem uwagi był sygnał gotowości do przyspieszenia tempa, jeżeli inflacja będzie dalej zaskakiwać.
Zgodnie z oczekiwaniami na wczorajszym posiedzeniu FOMC zdecydował się na rozpoczęcie ograniczania skupu aktywów. Skala miesięcznych zakupów zostanie obniżona z US$120mld obecnie do US$105mld, w kolejnych miesiącach skala skupu będzie spadać o US$15mld, aż do zamknięcia programu w 2kw22. Niemniej jednak członkowie FOMC są przygotowani na elastyczne dopasowanie tego tempa w zależności od perspektyw gospodarczych, ten sygnał spowodował wzrost rentowności na długim końcu krzywej dolarowej.

Łączna skala programu QE od początku pandemii wynosi US$4,4bln, co odpowiada równowartości 18%PKB. Bilans Fed podwoił się w tym czasie do 36%PKB. Tak olbrzymia dawka stymulacji monetarnej musiała wpłynąć na ożywienie gospodarki. Doprowadziła także (razem z szokami podażowymi) do wysokiej inflacji. Ta, w naszej ocenie przekroczy 6%, sugerując możliwe szybsze zamknięcie programu QE i podwyżki stóp procentowych.

W komunikacie Fed potwierdził umocnienie gospodarki, ale wciąż podkreśla, że wysoka inflacja wynika z czynników, których oddziaływania ma być przejściowe, a ograniczenia podażowe mają ulec złagodzeniu. Fed zasygnalizował jednak ryzyko wyższej inflacji w dłuższym okresie. Stwierdzono również, że inflacja powyżej celu 2% utrzyma się przez jakiś czas, co sugeruje stopniową normalizację.

Naszym zdaniem, ostatnie dane wskazują na silne odbicie koniunktury w 4kw21 po stosunkowo słabym 3kw21, w którym przypadł szczyt 4 fali zakażeń koronawirusem.

Jednocześnie pojawia się coraz więcej informacji o narastającej presji inflacyjnej i płacowej. W zimie inflacja CPI może przebić 6%, a bazowa 5%. Badania Uniwersytetu Michigan (UM) i NY Fed wskazują na inflację za rok w przedziale 4,5-5,5%, w NY Fed oczekiwana inflacja za 3 lata wynosi ponad 4%, a w badaniu UM oczekiwana inflacja za 5-10 lat wynosi około 3%. Ponownie nastawienie prezesa Fed jest łagodniejsze niż wskazują badania stanowych oddziałów Fed. W takim kontekście stwierdzenie prezesa Fed, że długookresowe oczekiwania inflacyjne są zakotwiczone na 2% wydają się mało wiarygodne.

Widzimy duże szanse na przyspieszenia tempa ograniczania QE (taperingu) i zakończenie programu QE wcześniej, tj. w 1kw22. Wciąż spodziewamy się dwóch podwyżek stóp procentowych w 2022 – we wrześniu i w grudniu. Nie wykluczamy jednak trzech podwyżek w przypadku silnego narastania presji inflacyjnej.

Wielka Brytania: Dziś możliwa podwyżka stóp przez Bank Anglii

Rynki wyceniają, że w tym tygodniu stopy w Wielkiej Brytanii wzrosną o 15pb, do 0,25%. Podzielamy tę opinię. Są wątpliwości jak bardzo agresywne będą kolejne kroki. O ile inwestorzy widzą jeszcze miejsce na cztery kolejne podwyżki stóp do końca 2022, naszym zdaniem zobaczymy jeszcze jedną, może dwie podwyżki. Najprawdopodobniej już czwartkowa decyzja o podniesieniu stóp nie będzie jednomyślna, co powinno być sygnałem ostrzegawczym dla rynku, że przyszłe podwyżki mogą być wolniejsze albo mniej agresywne. Sygnały z Banku Anglii mogą spowodować zmniejszenie wysokich oczekiwań na podwyżki na krzywej funtowej, to może się także przełożyć na lekkie umocnienie długu w euro.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk