• Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: Dwucyfrowa inflacja w Niemczech zaskoczyła, stopy procentowe w Czechach niekoniecznie
fot. Materiał własny

USA: Spadek PKB w 2kw22 potwierdzony na 0,6% kw/kw w ujęciu zanualizowanym

  • Finalny odczyt potwierdził spadek amerykańskiego PKB w 2kw22 o 0,6% kw/kw w ujęciu zanaulizowanym (SAAR), zgodnie z konsensusem prognoz i poprzednim szacunkiem. W 1kw22 PKB spadł o 1,6%, podczas gdy jeszcze w 4kw21 zwiększył się o 6,9%. Deflator PCE wzrósł w 2kw22 o 4,7%r/r przy konsensusie 4,4% i po 5,2% w poprzednim kwartale.
  • Wczoraj poznaliśmy również dane tygodniowe o liczbie osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. Warto odnotować spadek liczby ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek poniżej 200tys. (dokładnie 193tys.) przy konsensusie 215tys. i 209tys. w poprzednim tygodniu. Dane te potwierdzają silną kondycję rynku pracy.
  • Dziś poznamy wydatki i dochody konsumentów w USA w sierpniu (dla dochodów konsensus 0,3%m/m po 0,2% w lipcu) oraz indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (konsensus 59,5pkt., tyle samo co w sierpniu).

 

Niemcy: Dwucyfrowa zaskakująco wysoka inflacja 10,9% we wrześniu

  • Według wstępnego szacunku, inflacja HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 10,9%r/r przy konsensusie 10,2% oraz 8,8% w sierpniu. Indeks wzrósł we wrześniu o 2,2%m/m, przy konsensusie 1,5% oraz po 0,4% w sierpniu. Inflacja CPI wzrosła z 7,9%r/r w sierpniu do 10,0%r/r we wrześniu, najwięcej od 70 lat.
  • Po zniesieniu taniego biletu kolejowego i rabatu na paliwa, lecz przy szerokiej presji inflacyjnej, spodziewany był wzrost inflacji w Niemczech we wrześniu, jednak skala skoku zaskoczyła. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach szczyt inflacji może wynieść 13%, a jej spadki pojawią się dopiero na wiosnę, głównie z efektu bazy statystycznej.
  • Wczorajsze dane będą argumentem za podwyżką stóp EBC o 75pb w październiku. Opublikowane wczoraj dane w Hiszpanii przyniosły zaskakujący spadek inflacji (do 9%r/r z 10,5% w sierpniu, w dużej mierze z powodu efektu bazy statystycznej po podwyżkach cen prądu we wrześniu 2021).
  • Dziś poznamy wrześniową inflację dla strefy euro. Nasza prognoza przed danymi z Niemiec i Hiszpanii wynosiła 9,6%r/r przy konsensusie 9,1% i po 9,1% w sierpniu. Eurostat opublikuje również stopę bezrobocia w sierpniu (spodziewamy się utrzymania na poziomie 6,6% jak w lipcu).

 

Czechy: Narodowy Bank Czech (CNB) nie zmienił stóp procentowych

  • CNB utrzymał wczoraj główną stopę procentową na poziomie 7%, zgodnie z oczekiwaniami analityków. To drugi miesiąc z rzędu, w którym stopy procentowe były stabilne po zmianie kierownictwa banku. Decyzja została przyjęta pięcioma głosami, w tym nowego prezesa CNB, podczas gdy dwóch członków zarządu głosowało za podwyżką o 75pb. Wcześniej CNB podnosił stopy na 9 kolejnych posiedzeniach – łącznie o 6,75pp z poziomu 0,25%.
  • Zarząd CNB uznał, że ryzyka inflacyjne są zbilansowane. Inflację w górę mogą ciągnąć: szybszy wzrost płac, luźna polityka fiskalna, wyższe ceny producenta za granicą oraz odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Natomiast czynnikami działającymi na rzecz ograniczenia inflacji będzie: rosnące prawdopodobieństwo recesji za granicą, wprowadzenie limitu dla cen energii i szybszy spadek inflacji bazowej. Prezes CNB powiedział, że stopy pozostaną wysokie na dłuży okres, ale nie podał szczegółów.
  • CNB będzie kontynuował interwencje walutowe i prawdopodobnie robił to kilka razy w tym tygodniu w obronie kursu korony.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk