• Odbierz prezent
Wiadomości zagraniczne: amerykańskie PKB powyżej oczekiwań w 4kw22, ale ryzyko recesji wciąż wisi w powietrzu
fot. własne źródło

Wzrost amerykańskiego PKB tylko lekko spowolnił do 2,9% kw/kw w ujęciu odsezonowanym i zaunalizowanym SAAR z 3,2% w poprzednim kwartale, lecz lekko powyżej konsensusu w przedziale 2,6-2,8%. Za nieco lepszy wynik wpłynął mocniejszy wkład zapasów (wkład do wzrostu PKB prawie 1,5pp), ograniczenie importu (wkład eksportu netto do wzrostu 0,6pp) i silny wzrost konsumpcji publicznej (wkład 0,5pp). Konsumpcja prywatna zwolniła do 2,1%kw/kw z 2,3% kwartał wcześniej. Pozytywny wkład konsumpcji prywatnej do wzrostu w dużej mierze został zniwelowany przez negatywny wkład inwestycji (w szczególności budowlanych). Dobrą informacją, z pewnością odnotowaną przez Fed, jest –zgodny z oczekiwaniami analityków – spadek bazowego deflatora konsumpcji prywatnej PCE do 3,9%r/r z 4,7% w poprzednim kwartale.

 

Wczorajsze dane wysokiej częstotliwości nastrajają bardziej pozytywnie na początek roku niż dane z ostatnich tygodni (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, nastroje), choć z pewnymi zastrzeżeniami. Ryzyko, że w 1kw23 wzrost PKB będzie ujemny pozostaje istotne.

Sprzedaż nowych domów spadła wprawdzie do 616tys. w grudniu (ujęcie zanualizowane) z 640tys. w listopadzie, ale byłą nieco lepsza od konsenususu 612tys.

Zapasy hurtowników wzrosły w grudniu o 0,1%m/m przy konsensusie zakładającym wzrost o 0,5% oraz po wzroście o 0,9% w listopadzie (korekta w dół z 1,0%). Może to oznaczać, że firmy nie gromadzą nadmiernych zapasów, co świadczy o sile popytu.

 

 

Zamówienia na środki trwałe wzrosły w grudniu o 5,6%m/m po spadku o 1,7% miesiąc wcześniej (korekta w górę z -2,1%), przy konsensusie zakładającym wzrost 2,5%. Wynikało to w dużej mierze z zamówień na samochody – zamówienia z wyłączeniem środków transportu spadły o 0,1%m/m (blisko konsensusu -0,2%), lecz po wzroście w tej samej skali miesiąc wcześniej. Za silnym wzrostem zamówień odpowiadają w dużej mierze zamówienia na 250 samolotów pasażerskich Boeinga, w listopadzie było ich zaledwie 21.

 

Wreszcie dane tygodniowe o nowych zasiłkach dla bezrobotnych nie zwiastują zmiany trendu wciąż mocnym rynku pracy. W ostatnim tygodniu zarejestrowano 185tys. osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy, podobnie jako w poprzednimi tygodniu (190tys.), lecz o około 20tys. mniej niż konsensus (205tys.). Można to wiązać z czynnikami sezonowymi, ale coraz więcej firm ogłasza plany zwolnień, więc dane o rynku pracy mogą się pogorszyć.

 

Dziś poznamy dochody i wydatki Amerykanów i deflator PCE za grudzień. Prognozujemy 0%m/m realny wzrost prywatnych wydatków konsumpcyjnych w grudniu, podobnie jak w listopadzie, konsensus zakłada spadek o 0,1%. Jeśli chodzi o wzrost bazowego indeksu PCE to prognozujemy 0,2%m/m, tyle samo co w listopadzie, konsensus 0,3%.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk