• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Spadek deficytu sektora finansów publicznych efektem dużej poprawy wyniku budżetu centralnego
fot. freepik.com

RPP: Podwyżka o 75pb, w reakcji na dalszy wzrost bieżących i przyszłych ryzyk inflacyjnych. RPP zdecydowała o podwyżce stóp o 75pb, z poziomu 0,5 do 1,25%. Spodziewaliśmy się podwyżki o 50pb (z ryzykiem po wyższej stronie), konsensus w zależności od źródła 25-50pb.

Nowa projekcja pokazuje inflację powyżej celu w dłuższym okresie

Komentarze prezesa po decyzji były łagodne, ale do końca cyklu podwyżek wciąż daleko.  O ile podwyżka w październiku była podyktowana przeszłymi zaskoczeniami inflacyjnymi, to w listopadzie RPP dysponowała także projekcją przyszłej inflacji. Została ona istotnie skorygowana w górę, na 2022 aż o 2,5pp do 5,8% średnio. W 2023 średnia inflacja wg NBP wyniesie 3,7%r/r, co oznacza, że będzie istotnie powyżej celu (2,5%) i naszym zdaniem tylko przejściowo (na przełomie 2022-23 roku) powróci poniżej górnego pasma dopuszczalnych wahań (3,5%).

Komentarze prezesa NBP można uznać za łagodne lub neutralne, jak na skalę rewizji projekcji i jej przebieg. Istotnie też odbiegają od jastrzębiego nastawienia innych banków centralnych w regionie. Z jednej strony prezes mówił, że NBP zrobi wszystko, aby nie utrwaliła się wysoka inflacja, ale jednocześnie bardzo łagodnie wypowiadał się na temat ryzyka presji płacowej, efektów drugiej rundy itp. Naszym zdaniem to właśnie presja popytowa i płacowa będzie kluczowym czynnikiem inflacyjnym w 2022.

Wypowiedzi prezesa interpretujemy jako zapowiedź podwyżek stóp aż do czasu, kiedy bieżąca inflacja CPI nie przestanie rosnąć, a więc do początku 2022 roku, kiedy spodziewany jest szczyt inflacji, wg NBP na poziomie nieco ponad 7%. To oznacza naszym zdaniem, że stopy wzrosną o około 25pb w grudniu do przed pandemicznego poziomu 1,5%. Wciąż możliwe są podwyżki na początku 2022, pomimo iż w okresie styczeń-marzec wymieni się 7 z 10 członków RPP. Uważamy, że stopy mogą osiągnąć poziom około 2% w lutym 2022, ale nie będzie to koniec cyklu zacieśniania.

 

RPP może podnosić stopy do czasu dalszego wzrostu bieżącej inflacji, ale również później, ponieważ policy mix w 2022 utrzyma wysoką inflację bazową

Widzimy docelową stopą na 2,5%, z ryzykiem po wyższej stronie. Z wypowiedzi prezesa NBP można wywnioskować, że RPP przestanie podnosić stopy, gdy bieżąca inflacja CPI przestanie rosnąć, a więc od 2kw22. Obawiamy się, iż to zbyt optymistyczne podejście. O ile w 2021 roku znaczny wpływ na inflację miały czynniki zewnętrzne (szoki podażowe), to jednak w 2022 wysoka inflacja będzie w dużym stopniu wynikać z presji popytowej oraz presji płacowej. Dodatkowo, w 2022 roku oczekujemy dalszego impulsu fiskalnego. Dlatego spadek CPI od 2kw21 będzie głownie efektem wysokiej bazy w paliwach i żywności niż istotnego zmniejszenia ryzyk inflacyjnych. Naszym zdaniem w 2022 inflacja bazowa pozostanie wysoka. Dodatkowo, wciąć wysokie będzie ryzyko nasilenia spirali płacowo-cenowej, po tym jak wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Dlatego taka sytuacja będzie wymagała dalszej interwencji w postaci podwyżek stóp procentowych w 2poł22. Naszym zdaniem docelowa stopa to 2,5% z ryzykiem po wyższej stronie.

MinFin: Deficyt sektora finansów publicznych spadł w 2kw21 do 0,2%PKB

W ujęciu nominalnym deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii unijnej w 2kw21 wyniósł PLN1,5mld wobec PLN4,2mld w 1kw21. Spadek deficytu to w dużej mierze efekt silnej poprawy wyniku budżetu centralnego. W ujęciu kasowym w 2kw21 budżet centralny zanotował nadwyżkę w wysokości PLN31,4mld wobec PLN3,4mld deficytu w 1kw21. Wynik całego sektora finansów publicznych mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie deficyty generowane poza budżetem centralnym, m.in. w funduszu covidowym BGK.

Relatywnie niski deficyt finansów publicznych w pierwszych kwartałach roku nie jest zaskoczeniem. Pierwotnie zaplanowany budżet państwa silnie nie doszacował wpływów podatkowych, poza tym sezonowo dużej części deficytu realizuje się zwykle w ostatnim kwartale roku. Rząd w jesiennej notyfikacji fiskalnej zaplanował, że deficyt sektora rządowego i samorządowego ma w 2021 wynieść 5,3%PKB. Naszym zdaniem w tym roku będzie niższy, bliżej 4%PKB, m.in. w związku z rozpędzającą się inflacją, co na razie poprawia wynik sektora od strony dochodów.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk