• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Rząd przyjął projekt budżetu państwa 2023. Sejm ma nowe kandydatury do RPP
fot. Materiał własny

Sejm: I. Duda i G. Masłowska kandydatkami do RPP

 • Z druków umieszczonych na stronach Sejmu wynika, że I. Duda i G. Masłowska są kandydatkami posłów PiS do Rady Polityki Pieniężnej. I. Duda w latach 2021-22 była prezesem PKO Banku Polskiego, a  w latach 2020-21 sprawowała funkcję prezesa Alior Banku. G. Masłowska jest posłanką obecnej kadencji Sejmu i wiceprzewodniczącą Komisji Finansów Publicznych. Kandydatura Masłowskiej była zgłoszona przez grupę posłów PiS już w styczniu, ale później zrezygnowała ona z kandydowania powołując się na przyczyny osobiste.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2023

 • Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2023 zakłada deficyt na poziomie PLN68mld. Projekt zakłada ponadto wzrost PKB w 2023 o 1,7%, inflację na poziomie 9,8% i wzrost płac o 9,6%. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 szacowany jest na ok. 4,4% PKB, a dług sektora na 53,1% PKB. Pierwsze czytanie projektu budżetu w Sejmie jest planowane na 7 października.
 • Naszym zdaniem deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 może wynieść nawet 7%PKB.
 • Po sierpniu 2022 deficyt budżetu państwa notował nadwyżkę w wysokości PLN27,5mld. Dochody były o ok. PLN37mld wyższe niż w okresie I-VIII 2021, a wydatki wzrosły o PLN25mld. W związku z przekazaniem części zysku NBP ponad określoną w ustawie budżetowej na 2022 prognozę (PLN9,6mld) do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obniżyło się wykonanie dochodów niepodatkowych. Odnotowano wzrosty dochodów z tytułu głównych podatków:
 • CIT: 42,2%r/r (PLN14,8mld),
 • VAT: 7,9%r/r (PLN11,1mld),
 • PIT: 11,2%r/r (PLN5,1mld).

 

 

Rząd chce wyłączyć część państwowych funduszy z reguły wydatkowej

 • W projekcie ustawy o ochronie odbiorców energii rząd proponuje zmianę z ustawie o finansach publicznych, która w latach 2022-23 wyłącza z limitu objętego regułą wydatkową wydatki:
 • państwowych funduszy celowych,
 • funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw,
 • Narodowego Funduszu Obrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Proponowane czasowe wyjątki w zakresie podmiotowym reguły wydatkowej osłabiają jej rolę jako instrumentu stabilizującego politykę pieniężną (łatwość zmiany reguł w trakcie gry) oraz wręcz zachęcają do finansowania coraz większej ilości wydatków poprzez fundusze nie objęte limitami reguły wydatkowej. Projekt budżetu na 2023 rok pokazuje, że poza budżetem centralnym mogą być realizowane potrzeby pożyczkowe netto no zbliżonej wartości jak te z budżetu centralnego.

 

S&P tnie prognozy wzrostu PKB na lata 2022-23

 • Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2022 do 4,0%, a na 2023 do 1,2% z odpowiednio 4,5% i 2,1%. Inflacja jest obecnie prognozowana na 13,3% w 2022 i 11,5% w 2023. Zdaniem S&P biorąc pod uwagę trudną sytuację inflacyjną NBP będzie nadal podwyższał stopy procentowe.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk