• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: rosną depozyty terminowe w bankach. Szczyt inflacji już w sierpniu?
fot. Materiał własny

Sura z RPP: skalę podwyżek stóp należy dostosowywać do napływających danych o CPI i koniunkturze oraz wyników prognoz.

W ocenie członka RPP R. Sury Rada podnosi stopy procentowe we właściwym tempie. Z jednej strony są to zdecydowane działania, aby zapewnić spadek inflacji w średnim okresie. Z drugiej, są to ruchy na tyle rozważne, by nie doprowadzić do nadmiernego wyhamowania aktywności gospodarczej i wzrostu bezrobocia. Dodał, że RPP może zakończyć cykl podwyżek, gdy nabierze przekonania, że zażegnane zostało ryzyko utrzymywania się inflacji istotnie powyżej celu w średnim okresie. Zdaniem Sury, jeżeli Tarcza Antyinflacyjna będzie obowiązywać do końca 2022, to szczytu inflacji można się spodziewać w połowie roku.

W naszej ocenie najbliższe miesiące upłyną pod znakiem wciąż wysokiej presji cenowej, a RPP będzie zmuszona do kontynuacji cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Spodziewamy się, że w 2022 stopa referencyjna NBP wzrośnie do 7,5%, a w 2023 do 8,5%.

Szałamacha z NBP: Szczyt inflacji może przypaść na sierpień

W nadchodzących miesiącach inflacja będzie determinowana cenami żywności oraz paliw, a szczyt inflacji może przypaść na sierpień – powiedział członek zarządu NBP P.Szałamacha podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jego zdaniem dynamika kolejnych podwyżek stóp może być malejąca, zwłaszcza jeżeli okaże się, że inflacja hamuje.

W naszej ocenie największe zagrożenie dla perspektyw inflacyjnych w najbliższych miesiącach jest związane z wysoką dynamiką cen żywności. Oczekujemy także dalszego wzrostu inflacji bazowej, która na przełomie 2022/23 może zbliżyć się do 10%r/r w związku z efektami wtórnymi wcześniejszych wzrostów cen energii, materiałów, transportu i kosztów pracy. W średniej perspektywie należy się liczyć z dalszymi wzrostami cen nośników energii (prąd, gaz, ogrzewanie).

Mniejsze zainteresowanie gotówką i dalszy spadek kredytów dla gospodarstw domowych w kwietniu

Podaż pieniądza (M3) wzrosła w kwietniu o 8,2%r/r, po wzroście o 7,9%r/r w marcu (ING: 7,6%r/r; konsensus: 8,6%r/r). Po stronie głównych agregatów monetarnych po raz pierwszy w tym roku odnotowano miesięczny przyrost depozytów gospodarstw domowych, które w ujęciu transakcyjnym (po wyłączeniu zmian wynikających z wyceny) zwiększyły się o PLN6,2mld. Sprzyjało temu zahamowanie odpływu środków w stronę gotówki. W ujęciu miesięcznym wartość gotówki w obiegu wzrosła w kwietniu o PLN3,6mld względem marca, podczas gdy w lutym i marcu wypłacono z banków ok. PLN34mld. Po stronie czynników kreacji pieniądza kontynuowany jest spadek akcji kredytowej w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. W ujęciu transakcyjnym wartość portfela kredytów dla gospodarstw domowych obniżyła się o PLN2,8mld wobec marca i był to piąty z rzędu miesięczny spadek. Wzrost stóp procentowych w sposób widoczny ograniczył kredy dla gospodarstw domowych. Jednocześnie w kwietniu odnotowano znaczący wzrost kredytów dla przedsiębiorstw. W ujęciu transakcyjnym wzrosły one o PLN13,2mld w porównaniu do marca. Zmienia się także struktura terminowa oszczędności bankowych gospodarstw domowych. W ujęciu miesięcznym wartość depozytów terminowych zwiększyła się o PLN9,3mld, a depozytów bieżących skurczyła się o PLN3,2mld.

Rząd zapowiada wydłużenie tarcz antyinflacyjnych

Premier M. Morawiecki po raz kolejny powtórzył, że rząd planuje wydłużenie Tarczy Antyinflacyjnej w części, albo w całości, przynajmniej do czasu aż inflacja znajdzie się w trendzie spadkowym. Dodał, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie w trendzie płaskim lub rosnącym do końca 4kw22, a następnie zacznie się obniżać, przy czym dużo zależy od tego jak długo potrwa wojna na Ukrainie.

Nasze prognozy wskazują, że inflacja wzrośnie do ok. 15-20%r/r w 4kw22, a przebieg ścieżki inflacyjnej w 2023 będzie w dużej mierze uzależniony od decyzji w sprawie tarcz antyinflacyjnych. Nie wykluczamy, że Tarcza Antyinflacyjna będzie obowiązywała, przynajmniej w części, do wyborów jesienią przyszłego roku. Średnioroczny wzrost cen w 2023 przekroczy 10%, co czyni obniżki stóp NBP przed końcem przyszłego roku mało prawdopodobne.

Po kwietniu budżet państwa z nadwyżką w wysokości PLN9,2mld

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszych 4 miesiącach 2022 w ujęciu kasowym budżet państwa odnotował nadwyżkę na kwotę PLN9,2mld. W samym kwietniu dochody z VAT były o ok. PLN0,3mld niższe niż w kwietniu 2021. Dochody z CIT w dalszym ciągu rosną w tempie ok. 30%r/r, czemu sprzyja korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Solidny wzrost odnotowano także w przypadku dochodów z PIT, do czego przyczyniły się w ubiegłym miesiącu m.in. wpływy tytułem rocznego rozliczenia podatku za 2021.

Pomimo nadwyżki budżet państwa na 2022 będzie znowelizowany, gdyż ustawa budżetowa nie uwzględnia dodatkowych wydatków i obniżek podatków o wartości ok. 2,8% PKB, które rząd zapowiedział od czasu przyjęcia ubiegłorocznego budżetu.

Ministerstwo Finansów zaoferuje jutro obligacje o wartości PLN4-7mld

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na jutrzejszej aukcji zaoferuje 6 serii obligacji o wartości PLN4-7mld. W miesięcznym planie podaży zapowiadano przetarg na kwotę PLN3-7mld.

Korzystne wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1kw22

W 1kw22 wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Wynik finansowy brutto wyniósł PLN84,4mld i był o 43,9% wyższy niż w 1kw21, kiedy wyniósł PLN57,5mld. Przychody ogółem zwiększyły się o 31,5%r/r, a koszty ogółem wzrosły o 30,6%r/r. Nakłady inwestycyjne dużych przedsiębiorstw wzrosły w 1kw22 o zaledwie 1,3%r/r i wyniosły PLN34,4mld.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk