• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: projekcje NBP, potrzeba dalszego podnoszenia stóp, niski popyt na POLGBs
fot. Materiał własny

We wtorek dane o inflacji w styczniu i lutym na bazie nowego koszyka CPI. W środę styczniowy bilans płatniczy, a w piątek mocne lutowe dane o produkcji i z rynku pracy.

Jutro GUS opublikuje dane o inflacji w lutym oraz zaktualizuje wagi koszyka konsumpcyjnego. Poznamy także styczniowe dane w oparciu o nowe wagi, co może przynieść ich rewizję. Spodziewamy, się że inflacja wzrosła w lutym o 7,9% r/r (konsensus rynkowy: 8,4% r/r). Aktualizacja koszyka powinna przynieść przynajmniej częściowe odwrócenie tendencji konsumpcyjnych zaobserwowanych w pandemii. Oczekujemy wzrostu wagi kategorii „restauracje i hotele” oraz mniejszej wagi w przypadku żywności w związku z mniejszą skalą obostrzeń w sektorze gastronomicznym. Wzrost wag kategorii, które obecnie charakteryzują się wysoką roczną dynamiką może podbić w górę szacunek styczniowej inflacji.

W piątek planowana jest publikacja danych z rynku pracy za luty. Nasze prognozy zakładają wzrost płac o 10,0% r/r oraz przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 2,2% r/r (konsensus odpowiednio 9,9% r/r i 2,1% r/r. Rynek pracy pozostawał napięty, co generowało presję na wzrost płac. Oprócz braków pracowników sprzyjał jej także wysoki wzrost cen, zwłaszcza w zakresie dóbr pierwszej potrzeby (żywność, koszty utrzymania mieszkania).

Piątek to także dzień publikacji danych z polskiego przemysłu. Spodziewamy się, że aktywność sektora przemysłowego była nadal wysoka, a ceny producentów pozostawały pod presją. Lutowy odczyt PMI sugeruje odbudowę zamówień na wyroby krajowego przetwórstwa. Prognozujemy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu na 18,0% r/r, a wzrost PPI na 15,2% r/r. Konsensus rynkowy zakłada odpowiednio 16,5% r/r i 15,2% r/r.

W środę NBP poda dane o styczniowym bilansie płatniczym. Spodziewamy się deficytu obrotów bieżących w wysokości EUR1400 mln, głównie za sprawą wysokiej nierównowagi na rachunku obrotów towarowych. Według naszych prognoz eksport wzrósł o 16,5% r/r, a import zwiększył się o 32,2% r/r. Nominalną wartość importu niezmiennie podbijają wysokie ceny importowanych surowców, w tym m.in. ropy naftowej.

 

 

Projekcja NBP: Bardzo wysoka inflacja w latach 2022-23, spowolnienie wzrostu gospodarczego w średnim terminie

Centralna ścieżka inflacji w projekcji NBP zakłada wzrost cen konsumpcyjnych o 10,8% w 2022 i 9,1% w 2023. Przy uwzględnieniu wydłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 (nasz scenariusz bazowy) średnioroczna inflacja w 2022 spada w okolice 9,1%. Należy przy tym pamiętać, że €/PLN w momencie cut-off date był zbliżony do 5,00, a projekcja zakłada brak zmian stóp NBP. Uwzględniając te korekty zakładamy, że projekcja CPI z NBP jest zbliżona do naszej prognozy CPI na 2022 (8,2%r/r). Biorąc pod uwagę szok na rynku żywności widzimy średni CPI w 2022 roku bliżej 9%r/r.

Zwracamy uwagę, że w ciągu kwartału projekcja NBP dla CPI na 2022 wzrosła dwukrotnie, a na 2023 trzykrotnie. W czasie konferencji NBP podkreślał także uporczywość inflacji. Docelowy poziom stóp w obecnym cyklu będzie wysoki.

Projekcja NBP zakłada spowolnienie wzrostu PKB do 4,4% w 2022, 3,0% w 2023 i 2,7% w 2024. Przełoży się to na stopniowe ograniczenie dodatniej luki produktowej, spadek liczby pracujących w latach 2023-24 i niewielki wzrost stopy bezrobocia.

 

Kotecki z RPP: Należy oczekiwać dalszego podnoszenia stóp procentowych

Nie można dopuścić, by wysoka inflacja stała się trwałym elementem krajobrazu – napisał L. Kotecki z RPP w felietonie dla Dziennika Gazety Prawnej. Dlatego też należy oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych, jednak z powodu niepewnej sytuacji nie jest możliwe określenie docelowego poziomu podwyżek.

Spodziewamy się, że wysoka presja inflacyjna spowoduje konieczność kontynuowania cyklu podwyżek stóp procentowych nie tylko w 2022, ale także w 2023. Obecny cykl zacieśniania polityki pieniężnej Rada może zakończyć ze stopą referencyjną w przedziale 5-10%.

 

Niski popyt na POLGBs na przetargu zamiany. Dotychczas sfinansowano 56% potrzeb pożyczkowych na 2022

Na piątkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje za PLN1,59 mld, odkupując papiery o wartości PLN1,46 mld. Po przetargu stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2022 wynosi ok. 56% - poinformował resort. 


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk