• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Ograniczony wpływ KPO na gospodarkę w 2022
fot. Materiał własny

Polski KPO musi być zatwierdzony przez państwa członkowskie UE, a płatności nastąpią po spełnieniu warunków KE

W środę Komisja Europejska (KE) zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO), co otwiera drogę do wypłat przez UE €23,9mln w formie dotacji i €11,5mld pożyczek z Funduszu Odbudowy. Dokument musi być jeszcze zaakceptowany przez Radę UE, której najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na 17 czerwca w Luksemburgu. Do końca czerwca Polska powinna wdrożyć zmiany w systemie sądownictwa, które zostały uzgodnione z KE. Pierwszy wniosek o wypłatę środków z Funduszu Odbudowy Warszawa będzie mogła złożyć w lipcu. Następnie KE będzie miała 2 miesiące na ocenę wniosku, co oznacza, że pierwsze środki w ramach KPO Polska otrzyma prawdopodobnie we wrześniu.

Podczas wystąpienia w Warszawie szefowa KE U. von der Leyen podkreśliła, że pierwsza wypłata środków z Funduszu odbudowy będzie możliwa, gdy wdrożone zostanie nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów. Trzy główne zobowiązania Polski to: (1) likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienie jej niezależnym sądem, (2) rewizja spraw sędziów, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej przez nową izbę, (3) reforma postępowań dyscyplinarnych. Von der Leyen stwierdziła, że „nie jesteśmy na końcu drogi, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce”. Dokument wykonawczy podaje znacznie więcej warunków jakie Polska musi spełnić, aby otrzymać kolejne transze grantów lub pożyczek, płatności są rozbite na wiele kroków. Implementacja KPO przewidziana jest do 2026.

Różne szacunki ministerialne wskazują, że potencjalne płatności w tym roku to PLN4-8 mld, a dopiero w 2023 to może być kwota zbliżona do 1%PKB (20-30 mld PLN). Zakładamy, że najbliższe płatności są nieco bardziej realne, te dalsze transze uznajemy za bardziej niepewne.

Dużą niepewność widzimy w roku 2024, to okres między zwykłymi budżetami unijnymi, kiedy następuje spadek wypłat funduszy UE. KPO mogłoby zasypać „tzw. dziurę euro”, ale zarówno dalsze płatności KPO są niepewne, jak i prace nad budżetem wieloletnim na lata 2021-27 idą wolno. Niedawno KE zarekomendowała finalizację negocjacji kluczowych dokumentów polityki spójności 2021-2027, co sugeruje duże opóźnienia.

 

 

MFiPR: PFR zapewni finansowanie na realizację projektów KPO w 2022 na kwotę PLN4mld

W 2022 zapotrzebowanie poszczególnych ministrów na środki na realizację projektów przewidzianych w KPO to PLN4mld, a ich prefinansowanie zapewni Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wiceminister finansów: Spowolnienie wzrostu PKB w 2023

Wzrost PKB w Polsce w 2022 może sięgnąć 4-5%, natomiast w 2023 sukcesem będzie wzrost o 3% - powiedział wiceminister finansów A. Soboń.

Utrzymuje się niska sprzedaż samochodów

W maju zarejestrowano 41,2tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, co oznacza spadek o 12,8%r/r – poinformował instytut Samar. Instytut obniżył swoją prognozę rejestracji nowych aut osobowych w tym roku do 440tys. sztuk z 455tys. sztuk oczekiwanych wcześniej. Niska sprzedaż jest w głównej mierze związana z ograniczoną dostępności samochodów w związku z wcześniejszymi brakami komponentów, w tym procesorów.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk