• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Nowe obligacje detaliczne na bazie stopy referencyjnej NBP oraz bezrobocie w Polsce w centrum uwagi
fot. Materiał własny

Stopa bezrobocia BAEL wzrosła w 1kw22 do 3,1%, a stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 5,2%

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że stopa bezrobocia wzrosła w Polsce w 1kw22 do 3,1% z 2,9% w 4kw21. Współczynnik aktywności zawodowej dla ludności w wieku 18-89 lat pozostał na poziomie 58,0%, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,2% vs. 56,3% w poprzednim kwartale. W przypadku osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) wskaźnik aktywności zawodowej osiągnął rekordowo wysoki poziom 80%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w kwietniu do 5,2% z 5,4% w marcu (ING: 5,2%; konsensus: 5,3%). Liczba bezrobotnych obniżyła się na przestrzeni miesiąca o 24tys. osób.

Sytuacja na krajowym rynku pracy pozostaje napięta, co unaoczniają zgłaszane przez firmy niedobory pracowników oraz silna presja płacowa. Wzrost stopy bezrobocia BAEL w 1kw jest zjawiskiem sezonowym.

 

Od czerwca Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje detaliczne o oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP

W czerwcu Ministerstwo Finansów rozpocznie oferowanie obligacji detalicznych o zmiennym oprocentowaniu bazującym na stopie referencyjnej NBP. Będą to papiery o z comiesięczną wypłatą odsetek o zapadalności 1 rok (ROR) i 2 lata (DOR). Oprocentowanie ROR i DOR w pierwszym miesiącu będzie wynosiło odpowiednio 5,25% i 5,50%, a w kolejnych miesiącach będzie się zmieniało wraz ze stopą NBP. Jednocześnie resort finansów podniesie od przyszłego miesiąca oprocentowanie stałokuponowych obligacji oszczędnościowych.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk