• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Inflacja wszędzie straszy, ale w Polsce bardziej...
fot. Materiał własny

Dalszy wzrost inflacji CPI i inflacji bazowej w maju

Według wstępnego szacunku (flash) inflacja CPI wzrosła w maju do 13,9%r/r z 12,4%r/r w kwietniu. Po raz pierwszy od wielu miesięcy odczyt nie okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych (mediana w ankiecie Parkietu 13,9%r/r), potwierdzając naszą prognozę. Zgodnie z oczekiwaniami maj przyniósł dalszy wzrost cen paliw (5,0%m/m), które pomimo tarczy antyinflacyjnej (obniżka akcyzy i VAT z 23% do 8%) były w maju o 35,4% wyższe niż rok wcześniej. Nadal drożały także nośniki energii, do czego najprawdopodobniej przyczyniły się dalsze wzrosty cen opału oraz gazu płynnego, które nie podlegają taryfowaniu przez URE. Po dwóch miesiącach silnych wzrostów (marzec: 2,2%m/m; kwiecień: 4,1%m/m) nieco mniejsza presja była generowana przez drożejącą żywność (1,3%m/m).

Najbardziej niepokoi rosnący trend inflacji bazowej, która wzrosła w okolice 8,6%r/r z 7,7%r/r w kwietniu, piąty miesiąc z rzędu rosnąc w tempie ok. 1%m/m. Nawet jeżeli w okresie letnim inflacja zewnętrzna nieco osłabnie (w okresie letnim cen żywności nieco spowolnią, ale jesienią ich wysoki wzrost powróci), to o wiele bardziej niepokojąca jest ta wewnętrzna presja cenowa. W efekcie punktem uwagi dla RPP w najbliższych miesiącach powinna być właśnie inflacja bazowa, która sugeruje, że presja cenowa z wcześniejszych wzrostów cen energii i surowców rozlewa się na coraz szerszy zbiór towarów i usług. W warunkach ekspansywnej polityki fiskalnej Rada będzie zmuszona do znaczących podwyżek stóp procentowych, aby ograniczyć popyt konsumpcyjny i presję na wzrost cen. Naszym zdaniem tak wysoka i utrzymywalna inflacji bazowa jest sygnałem, iż spirala cenowa wymyka się spod kontroli i może bardzo zaniepokoić Rade. Ścieżka inflacji bazowej daje RPP zielone światło do solidnej podwyżki stóp procentowych w czerwcu, nawet o 100pb. Podtrzymujemy, że szczyt inflacji wyniesie 15-20% w 4kw22, a główna stopa NBP wzrośnie docelowo do 8,5%. Sygnalizujemy jednak, że poziom CPI oraz dynamiczny wzrost inflacji bazowej wskazują, iż docelowa stopa procentowa w Polsce znajdzie się bliżej górnej granicy naszego przedziału ostrzegawczego 5-10%.

Ostatni tak dobry kwartał dla polskiej gospodarki

GUS potwierdził szacunek wzrostu gospodarczego za 1kw22 na poziomie 8,5%r/r. Na początku 2022 gospodarka rozwijała się w dynamicznym tempie. Dane skorygowane o wpływ czynników sezonowych wskazują na wzrost PKB o 2,5%kw/kw, po wzroście o 1,8%kw/kw w 4kw22. Dodatnia luka produktowa rozszerzyła się, co obok rosnących cen surowców, materiałów i energii przyczyniało się do presji inflacyjnej w pierwszych miesiącach tego roku.

Proinflacyjne było nie tylko wysokie tempo wzrostu PKB, ale także jego struktura. Kołem zamachowym gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna, która wzrosła o 6,6%r/r na bazie rosnących dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (dwucyfrowy wzrost płac, obniżki PIT). Biorąc pod uwagę wzrosty wydatków społecznych (m.in. 14ta emerytura) i dalsze obniżki PIT (pierwsza stawka w dół z 17% do 12% od połowy 2022), czynnik ten będzie w dalszym ciągu wspierał wzrost gospodarczy.

Rozczarowują wyniki inwestycji. W dynamicznym wzroście akumulacji (57,3%r/r !) dominował wzrost inwestycji w środki obrotowe (zapasy), natomiast nakłady na środki trwałe wzrosły o zaledwie 4,3%r/r, po wzroście o 5,2%r/r w 4kw21. Zmiana stanu zapasów wygenerowała aż 7,7 pkt. proc. z rocznego tempa wzrostu PKB. Rola tego czynnika będzie wygasać w kolejnych kwartałach. Z kolei na aktywności inwestycyjnej będzie ciążyła podwyższona niepewność w związku z wojna na Ukrainie oraz sygnałami wyraźnego hamowania budownictwa, które boryka się z ograniczeniami po stronie popytu (wzrost stóp procentowych) oraz podaży (silne wzrosty cen materiałów, niedobory pracowników).

Popyt krajowy wzrósł o 13,2%r/r, a wymiana handlowa z zagranicą obniżyła roczne tempo wzrostu PKB o 3,8 pkt proc. Eksport wzrósł o 2,0%r/r, a import o 8,8%r/r. Pogorszenie salda wymiany handlowej z zagranicą będzie jednym z czynników ograniczających tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Za nami silny wzrost gospodarczy na przełomie 2021/2022, a przed nami spodziewane pogorszenie koniunktury. Należy odnotować, że w przeciwieństwie do kryzysu spowodowanego pandemią, wybuch wojny nie zahamował gwałtownie aktywności gospodarczej. Pomimo wolniejszego napływu nowych zamówień firmy wciąż realizują zaległości produkcyjne. Nie zmienia to faktu, że w drugiej połowie 2022 będziemy świadkami wyraźnie słabszej koniunktury niż na początku tego roku. Wskazuje na to m.in. struktura PKB, czyli duże uzależnienie od zmiany stanu zapasów oraz pogarszające się saldo handlowe w wymianie z zagranicą.

Wysoki punkt startowy powoduje jednak, że średnioroczny PKB będzie w tym roku o ok. 4,7% wyższy niż w 2021. Ważnym czynnikiem ryzyka pozostają ograniczenia podażowe tj. potencjalne niedobory materiałów i zakłócenia w dostawach w związku z wojną i polityką zero-Covid w Chinach. Szacujemy, że spadek aktywności gospodarczej w 2poł22 sprowadzi PKB w okolice potencjału, co nie wystarczy do ograniczenia presji inflacyjnej ze strony popytu.

 

 

Członkowie administracji rządowej zmieniają swoje oczekiwania i widzą szczyt CPI bliżej naszych prognoz, a więc jesienią a nie w połowie tego roku

Inflacja powinna stabilizować się w 3-4kw22, a w 2023 powinna być już delikatnie niższa – powiedziała minister finansów M. Rzeczkowska. Z kolei szef PFR P. Borys uważa, że szczyt inflacji przypadnie na 3kw22, a średnioroczny wzrost cen w przyszłym roku będzie niższy niż 10%.

Naszym zdaniem szczyt inflacji w okolicach 15-20% przypadnie na 4kw22 a nie czerwiec-lipiec co było konsensusem wśród administracji państwowej do niedawna, a w 2023 ceny mogą nadal rosnąć w dwucyfrowym tempie. Skala ekspansji fiskalnej utrwala wysoką inflację na dłużej, bez zacieśnienia fiskalnego ciężko będzie zapanować nad inflacją, albo będzie to wymagać bardzo dużych podwyżek stóp.

Dalszy przebieg ścieżki inflacyjnej będzie uzależniony m.in. od decyzji w sprawie tarcz antyinflacyjnych i skali podwyżek cen regulowanych na początku 2023.

Rzecznik rządu: tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone

Zapadła decyzja, aby wydłużyć działanie tarcz antyinflacyjnych także po lipcu – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że możliwe są pewne korekty, jeżeli chodzi o elementy tarcz antyinflacyjnych w przyszłości.

Plany emisyjne budżetu i BGK na czerwiec

Ministerstwo Finansów planuje w czerwcu jeden przetarg obligacji (23 czerwca) na kwotę PLN3-7mld. Ponadto resort poinformował, że stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wynosi 75%, a stan środków budżetowych na rachunkach na koniec maja wynosi ok. PLN108mld wobec PLN87,5mld na koniec kwietnia. Udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł w kwietniu o PLN4,7mld.

BGK może przeprowadzić 15 czerwca przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Duży spadek PMI z Polski sugeruje, że spadamy z wysokiego poziomu aktywności gospodarczej w 1kw22

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w maju do 48,5pkt. z 52,4pkt w kwietniu. Głębokie spadki odnotowano w przypadku nowych zamówień i poziomu produkcji (największe spadki od dwóch lat). Indeks znalazł się poniżej granicy 50pkt., która oddziela wzrost aktywności od jej spadku.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk