• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: inflacja w Polsce we wrześniu 2022 roku wzrośnie do ok. 16,4%r/r...
fot. Materiał własny

Wzrost inflacji CPI we wrześniu

 • W piątek GUS opublikuje wstępny szacunek wrześniowej inflacji. Wielu obserwatorów gospodarki, w tym niektórzy członkowie RPP, zapowiadali, że po sierpniowym szczycie, inflacja będzie się obniżała w kolejnych miesiącach. Nasze szacunki nie potwierdzają takiego scenariusza. Spodziewamy się, że pomimo dalszego spadku cen paliw inflacja CPI wzrosła we wrześniu w okolice 16,4-16,6%r/r (dokładniejszy szacunek w najbliższych dniach), a prym wiodły dalsze wzrosty cen żywności oraz nośników energii. Uporczywie wysoka pozostaje także inflacja bazowa.
 • Minister Finansów M. Rzeczkowska spodziewa się, że we wrześniu inflacja CPI wzrośnie do ok. 16,4%r/r z 16,1%r/r w sierpniu. Jej zdaniem, osiągnie ona szczyt w tym roku, a pod koniec 2023 powinna spadać. Zdaniem M. Rzeczkowskiej inflacja nie powinna przekroczyć 20%.

 

RPP: J. Tyrowicz z dalszymi znaczącymi podwyżkami stóp, L. Kotecki uważa, że możliwa jest przerwa w cyklu podwyżek

 • Po ocenie skuteczności dotychczasowych podwyżek kosztu pieniądza, możliwe są dalsze podwyżki stóp procentowych o 2-4 pkt. proc. – powiedziała J. Tyrowicz z RPP. Zwróciła uwagę, że nigdy w Polsce nie było ujemnych realnych stóp procentowych w skali 10%.
 • Z kolei inny członek RPP L. Kotecki powiedział, że możliwa jest przerwa w cyklu podwyżek stóp procentowych w oczekiwaniu na decyzję w sprawie tarczy antyinflacyjnej i przepisy dotyczące zamrożenia cen prądu i gazu. Zdaniem Koteckiego inflacja w Polsce stała się uporczywa i jest coraz bardziej zakotwiczona w oczekiwaniach podmiotów gospodarczych, na co wskazują m.in. klauzule indeksacyjne w nowo zawieranych umowach handlowych.

 

Minister Aktywów Państwowych proponuje wprowadzenie ceny maksymalnej energii dla odbiorców wrażliwych i JST i opodatkowanie zysków nadzwyczajnych firm energetycznych

 • Nie będziemy tolerować takiego ustalania cen energii elektrycznej, w których marża sięga PLN700-900 za MWh – zapowiedział premier M. Morawiecki i wezwał Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Klimatu do jak najszybszego wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych chroniących obywateli i instytucje wrażliwe.
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie PLN618,24MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego – poinformował wicepremier J. Sasin. Proponowana cena maksymalna to 40% wzrostu względem średniej wysokości taryfy zatwierdzonej przez URE dla gospodarstw domowych na 2022.
 • Na najbliższym posiedzeniu rządu ma ponadto być przedstawiony projekt podatku od zysków nadzwyczajnych, który ma przynieść budżetowi dochody w wysokości PLN13,5mld na łagodzenie skutków wzrostu cen energii.

 

PSE ogłosiły okres zagrożenia na rynku mocy

 • W piątek Polskie Sieci Energetyczne ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy w godzinach 19:00-21:00. Ogłoszenie miało miejsce po raz pierwszy w historii i było związane z brakiem wystarczającej rezerwy w systemie z powodu ubytków awaryjnych oraz niskiej generacji energii z OZE, zwłaszcza w wieczornym szczycie zapotrzebowania na energię. Ogłoszenie okresu zagrożenia, to sygnał do jednostek wytwórczych, żeby zapewnić odpowiedni poziom mocy w systemie oraz do jednostek redukcji, żeby obniżyć swoje zapotrzebowanie.
 • W kontekście zapowiedzi ograniczenia maksymalnych wzrostów cen energii (cena maksymalna) należy się liczyć z brakiem odpowiedniego dostosowania popytu i podaży na energię, co rodzi ryzyko pojawienia się niedoborów.

 

 

Premier: Budżety emerytów będą chronione w 2023

 • Trzynasta i czternasta emerytura będą wypłacone także w 2023, a program waloryzacji emerytur i rent będzie odzwierciedlał inflację, żeby budżety gospodarstw domowych były chronione – powiedział premier M. Morawiecki.
 • Zapowiedzi hojnych świadczeń społecznych oraz działania nakierowane na ograniczenie skali wzrostów cen nośników energii (w tym rekompensaty) oznaczają, że naszym zdaniem deficyt sektora general government może w przyszłym roku rozszerzyć się do ok. 7%PKB z 4,5%PKB w 2022. Przynajmniej do zaplanowanych na jesień 2023 wyborów parlamentarnych polityka fiskalna będzie ekspansywna, co utrudni opanowanie inflacji. Przy takim policy mix spodziewamy się, że dwucyfrowy wzrost cen może mieć miejsce nie tylko w 2023, ale dwucyfrowej inflacji nie można wykluczyć w 2024.

 

Bank Światowy: Pogorszenie wszystkich wskaźników WGI dla Polski w 2021

 • Bank Światowy (BŚ) opublikował wskaźniki Worldwide Governance Indicators za 2021. Są one podstawą miar jakości instytucjonalnej kraju, które odgrywają istotną rolę w metodologiach ratingowych agencji Moody’s i Fitch.
 • Najnowszy raport BŚ przyniósł pogorszenie wszystkich wskaźników dla Polski. Wyraźne spadki odnotowano m.in. w zakresie indeksu Government Effectiveness, który mierzy jakość usług publicznych, służby cywilnej i jej niezależności od presji politycznej, jakość procesu politycznego, implementacji jego wyników i wiarygodność rządu przy wdrażaniu tych rozwiązań. Znaczące pogorszenie miało miejsce także w ocenie Rule of Law, czyli miary, która ocenia stopień przestrzegania zasad społecznych i pewności co do ich przestrzegania, w tym w szczególności jakość: egzekwowania kontraktów, prawa własności, policji, sądów oraz prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstw i przemocy. Szczegółowe dane i metodologia dostępne są na stronie Banku Światowego.

 

Jutro przetarg obligacji

 • Na jutrzejszej aukcji Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 6 serii obligacji o łącznej wartości PLN5-8mld. Miesięczny plan podaży długu wskazywał na ofertę w wysokości PLN4-8mld.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk