• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Dalszy wzrost zadłużenia poza budżetem państwa
fot. Materiał własny

NBP: W czwartek konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego

  • W czwartek 6 października o g. 15:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa A. Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce – poinformowało Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego.

 

MF: Fundusze prowadzone przez BGK będą podlegały konsolidacji zarządzania płynnością. Dalszy wzrost zadłużenia poza budżetem państwa

  • Fundusze w BGK, które nie sią jednostkami sektora finansów publicznych, ale są zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych, mają podlegać konsolidacji zarządzania płynnością – proponuje Ministerstwo Finansów w projekcie zmian w ustawie o finansach publicznych, które mają wejść w życie w 2023.
  • Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które na koniec 2021 wyniosło PLN138,8mld, ma w kolejnych latach wzrosnąć do odpowiednio:

2022: PLN161,3mld,

2023: PLN194,3mld,

2024: PLN214,8mld,

2025: PLN234,6mld,

2026: PLN249,9mld.

  • Na koniec 2022 zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, ulokowanego w BGK, wyniesie PLN15,2mld – poinformowało Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach zadłużenie funduszu ma wzrosnąć do odpowiednio:

2023: PLN54,8mld,

2024: PLN97,6mld,

2025: PLN144,3mld,

2026: PLN194,2mld.

 

MF: W 2024 pierwsze emisje obligacji zmiennokuponowych w oparciu o WIRON

  • W 2023 odbędą się emisje techniczne obligacji skarbowych opartych o indeks WIRON, a  w 2024 emisje obligacji bazujących na nowym wskaźniku referencyjnym – poinformowało Ministerstwo Finansów. Wprowadzenie nowego wskaźnika będzie miało bezpośredni wpływ na emisje papierów skarbowych, gdyż ponad 27% całego zadłużenia w krajowych SPW jest obecnie indeksowane do stawki WIBOR. Ministerstwo zwraca uwagę na potrzebę zbudowania efektywnego rynku instrumentów pochodnych bazujących na przyjętej przez nadzór stopie referencyjnej.

 

MAP: Do końca sezonu grzewczego do Polski trafi 17mln ton węgla

  • Import węgla do Polski do końca 2022 powinien wynieść 11mln ton, z czego ok. 3-3,5mln ton trafi do gospodarstw domowych – poinformował wicepremier i Minister Aktywów Państwowych J. Sasin. W ocenie wicepremiera taka ilość zapewni pokrycie ubytku, który powstał po nałożeniu embarga na import węgla z Rosji. Do końca sezonu grzewczego Polska ma zaimportować łącznie 17mln ton węgla.

 

BIK: Nadal niski popyt na kredyty mieszkaniowe, ale symptomy poprawy we wrześniu

  • Popyt na kredyty mieszkaniowe spadł we wrześniu o 68,7%r/r, a liczba wniosków o kredyt obniżyła się o 67,6%r/r, jednak liczba wnioskujących była o 9,6% wyższa niż w sierpniu – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). We wrześniu liczba wniosków wzrosła w ujęciu m/m po raz pierwszy od 6 miesięcy. W ujęciu miesięcznym nieznacznie wzrosła także średnia kwota wnioskowanego kredytu.

 

NBP: W 2022 napłynęło do Polski PLN114mld bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  • Napływ netto z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2021 wyniósł PLN114,2mld – poinformował Narodowy Bank Polski. W strukturze inwestycji dominowały reinwestycje zysków (PLN75,6mld), natomiast napływ kapitału w formie akcji i innych tytułów udziałowych wyniósł PLN19,6mld, a  w formie instrumentów dłużnych PLN19,1mld. Najwięcej inwestycji trafiało do przetwórstwa przemysłowego, a  w strukturze geograficznej dominowali inwestorzy z Holandii i Niemiec.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk