• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Coraz bliżej odblokowania KPO. NBP ostrzega przed wysokimi kosztami powszechnych wakacji kredytowych
fot. Materiał własny

Szefowa KE U. von der Leyen przyjedzie 2 czerwca do Polski podpisać „kamienie milowe” w sprawie KPO.

Premier M. Morawiecki zapowiedział, że przewodnicząca Komisji Europejskiej U. von der Leyen w czwartek 2 czerwca przyjedzie do Polski, aby podpisać tzw. „kamienie milowe” związane z polskim Krajowym Programem Odbudowy. Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym likwidującą Izbę Dyscyplinarną.

Akceptacja KPO przez KE pozwoli uniknąć scenariusza, w którym środki przewidziane dla Polski mogłyby przepaść z końcem 2022. Realizacja wypłat będzie najprawdopodobniej uzależniona od realizacji „kamieni milowych” uzgodnionych między Warszawą a Brukselą. Jest to pozytywny sygnał, który zdejmuje część premii za ryzyko z krajowych aktywów.

NBP: wakacje kredytowe mogą kosztować banki nawet PLN20mld

W przypadku, gdyby z wakacji kredytowych w latach 2022-23 skorzystali wszyscy uprawnieni, to koszt tego rozwiązania dla sektora bankowego może sięgnąć PLN20mld – napisał NBP w opinii do projektu ustawy. Ponadto w ocenie NBP wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych w warunkach wysokiej inflacji, korzystnej koniunktury i prognozowanego na 2022 deficytu sektora finansów publicznych, może utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji.

Projekt ustawy wspierającej kredytobiorców mieszkaniowych trafił do komisji Sejmowej. Prezentując projekt ustawy w Sejmie wiceminister finansów P. Patkowski zwrócił uwagę, że wprowadzono warunek, iż z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby zawierające umowy na własny cel mieszkaniowy. W jego ocenie niezasadne jest wprowadzenie dalszych warunków, dotyczących np. wysokości dochodów w rodzinie, czy też wielkości mieszkania.

W naszej ocenie powszechność wakacji kredytowych oznacza, że może być to bardzo kosztowne rozwiązanie dla sektora bankowego, a pomoc jest adresowana do wszystkich kredytobiorców hipotecznych, a nie tylko tych w trudnej sytuacji finansowej. Oznacza to, że celem rządu jest dalsza stymulacja popytu, a nie pomoc osobom, które z powodu wzrostu stóp procentowych znalazły się w trudnej sytuacji. W warunkach dodatniej luki produktowej i ograniczeń podażowych jest to rozwiązanie proinflacyjne.

 

 

MF: pod koniec roku inflacja powinna zacząć spadać

Jest szansa, żeby pod koniec 2022 inflacja zaczęła spadać, zwłaszcza jeżeli wojna się zakończy, a nie rozwinie na większą skalę – powiedziała minister finansów M. Rzeczkowska w Radiu Warszawa. Zdaniem minister jest szansa, żeby 2023 był korzystniejszy pod względem procesów cenowych.

Nasza ocena sytuacji wskazuje, że przebieg procesów inflacyjnych będzie uzależniony od skali i siły efektów wtórnych oraz dalszych działań fiskalnych w zakresie zarówno dodatkowych wydatków jak i decyzji w sprawie Tarczy Antyinflacyjnej. Spodziewamy się, że w 4kw22 inflacja CPI sięgnie 15-20%, a rok 2023 będzie także okresem dwucyfrowego wzrostu cen (średniorocznie).

Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku PLN5,8mld krajowych obligacji skarbowych

Na przetargu podstawowym Ministerstwo Finansów sprzedało 6 serii obligacji o wartości PLN5,5mld, przy popycie PLN7mld. Na aukcji dodatkowej sprzedano ponadto papiery warte PLN0,3mld. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje 5-letnie, zarówno te o stałym jak i zmiennym kuponie.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk