• Odbierz prezent
Wiadomości krajowe: Coraz bliżej akceptacji KPO? Ministerstwo Finansów wdraża nowy typ obligacji detalicznych
fot. Materiał własny

Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie drugiej kadencji A. Glapińskiego w roli prezesa NBP

Dziś Sejm będzie głosował kwestię powołania obecnego prezesa NBP A. Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP. Wcześniej Komisja Finansów Publicznych wyraziła pozytywną opinię na temat kandydata większością zaledwie jednego głosu, co sugeruje, że także w koalicji rządzącej są wątpliwości, czy jest to odpowiednia osoba na to stanowisko. Jednocześnie nie pojawiły się oficjalnie żadne alternatywne kandydatury, więc scenariuszem bazowym jest przedłużenie kadencji prof. A. Glapińskiego na kolejne 6 lat.

KE zadowolona z postępów rozmów z polską w sprawie KPO

Polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do:

(1) likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,

(2) reformy systemu dyscyplinarnego i 

(3) przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem – powiedziała rzeczniczka KE V. Nuyts. Dodała, że Komisja pracowała w tej sprawie z Polską i jest zadowolona z wyników tych rozmów we wszystkich wspomnianych kwestiach, a obecnie czeka na potwierdzenie ze strony Polski.

Zarówno ze strony polskiego rządu jak i ze strony KE od dłuższego czasu płyną sygnały o gotowości porozumienia w kwestii odblokowania KPO. Brakującym elementem są wciąż konkretne działania ze strony polskich władz. Jest to związane z brakiem jednomyślności w kwestiach zmian w sądownictwie wewnątrz koalicji rządzącej. W obecnych warunkach rynkowych decyzja o odblokowaniu środków z KPO byłaby pozytywna zarówno dla perspektyw PLN jak i wycen SPW.

 

 

MF pracuje nad nowymi typami obligacji detalicznych

Ministerstwo Finansów wdraża nowy typ obligacji detalicznych, rocznych opartych na stopie referencyjnej NBP – poinformował premier M. Morawiecki. Ponadto 2-letnie obligacje detaliczne mają być oferowane z dodatkową marżą ponad stopę referencyjną. Nowe obligacje mają być oferowane od czerwca.

Podwyższenie atrakcyjności instrumentów detalicznych wolnych od ryzyka jest krokiem w stronę zwiększenia presji na sektor bankowy do podniesienia oprocentowania lokat bankowych. Należy przy tym mieć świadomość, że nie są to porównywalne instrumenty lokowania oszczędności (zapadalność, płatności odsetkowe, zrozumiałość produktu przez klientów).

Spadek indeksu koniunktury PIE i BGK w maju

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), który mierzy nastroje gospodarcze przedsiębiorstw obniżył się w maju o 3,7pkt. proc. do 104,9pkt – poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, opracowujący ten wskaźnik wraz z BGK. Negatywne oceny przeważały w odniesieniu do inwestycji, nowych zamówień oraz wartości sprzedaży. Spośród badanych firm 29% deklarowało spadek sprzedaży w porównaniu z marcem.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk