Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Wiadomości giełdowe: Pozytywna niespodzianka. To pierwszy tego typu przypadek od czerwca ub. roku
fot. Materiał własny

Publikowany wczoraj przez GUS listopadowy wstępny odczyt krajowej inflacji jest znamienny. Pierwszy raz od dłuższego czasu okazał się niższy od oczekiwań. Poza tym po raz pierwszy od lutego br., a wyłączając moment uruchomienia Tarczy Antyinflacyjnej, tak naprawdę po raz pierwszy od czerwca ub. roku, odnotowany został spadek wskaźnika CPI w ujęciu r/r.

Co do kierunku odczyt pokrywa się z naszymi oczekiwaniami, ale obniżenie CPI do 17,4% r/r jest wyraźniejsze niż w naszej prognozie (17,7% r/r). Jeszcze bardziej odbiega od konsensusu rynkowego (18% r/r). Co ważne, wygląda na to, że nieznacznie hamuje momentum inflacji bazowej. Po wyłączeniu cen energii i żywności wskaźnik wzrósł z 11% r/r do ok. 11,2%-11,3% r/r. Kluczowy dla wczorajszego spadku CPI był komponent energetyczny (paliwa i nośniki energii).

Wciąż natomiast przyspieszają wzrosty cen żywności. Listopadowy odczyt raczej utwierdzi RPP w nastawieniu ‘wait and see’ i stopy procentowe NBP w grudniu zapewne pozostaną niezmienione. Szczyt inflacji jest jednak wciąż przed nami. W grudniu CPI może być nieznacznie wyżej, a w 1Q’22, m.in. na skutek odwracania tarczy antyinflacyjnej (prawdopodobnie normalizowany VAT na energię), znajdzie się w okolicy 20% r/r.

Wiadomości giełdowe: Pozytywna niespodzianka  - 1

 

Krajowy PKB – wzrost na tak, struktura na nie

Wczoraj GUS publikował wstępny szacunek PKB za 3Q’22. Dynamika r/r wyniosła 3,6% r/r i była nieco wyższa niż w pierwszym szacunku (3,5% r/r). W ujęciu odsezonowanym k/k odnotowany został wzrost o 1%. I na tym relatywnie dobre wiadomości się kończą. Struktura wzrostu była kiepska. Wyraźnie osłabły zarówno konsumpcja jak i inwestycje, które dołożyły do rocznej dynamiki zaledwie 0,8 p.p. Resztę dodała nadbudowa zapasów (2,2 p.p.) i eksport netto (0,6 p.p.). Koniunktura ewidentnie słabnie. Więcej o danych pisaliśmy tutaj.

Wiadomości giełdowe: Pozytywna niespodzianka  - 2

 

Pierwszy spadek HICP w strefie euro od czerwca ub. roku

Wczoraj Eurostat publikował listopadowe dane o inflacji konsumenckiej HICP dla strefy euro. Kierunek był zgodny z sugestiami odczytów z poszczególnych krajów - wskaźnik cofnął się. Jednocześnie cofnięcie było mocniejsze od oczekiwań, z 10,6% r/r do 10% r/r. Historia jest zbliżona do tej obserwowanej w polskim odczycie. Kluczowy dla spadku HICP był komponent energetyczny. Inflacja bazowa stabilizowała się na poziomie 5% r/r. W ujęciu m/m wyniosła jednak 0%, a więc powyżej wzorca sezonowego z lat przedkryzysowych (zazwyczaj w listopadzie wyraźnie spadała). Mamy pierwsze jaskółki sugerujące możliwość zwrotu inflacji w Europie, ale na razie trzeba je traktować ze sporą rezerwą.


Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank S.A.

Treści przygotowane przez Dział Analiz Makroekonomicznych i Głównego Ekonomistę Alior Bank. Opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym 10-letnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk