• Odbierz prezent
Wiadomości giełdowe: Dezinflacja przybiera na sile
fot. materiał własny

Wczoraj Eurostat opublikował finalne dane o inflacji HICP za marzec w strefie euro i UE. W marcu widać już znaczne wyhamowanie inflacji w ujęciu r/r. Wskaźnik HICP w strefie euro obniżył się do 6,9% r/r z 8,5% r/r w lutym i był niższy niż rok wcześniej (7,4% r/r w marcu’22). Wygląda na to, że w marcu dokonał się przełom w procesach dezinflacyjnych w Europie, ponieważ w porównaniu z lutym roczna inflacja obniżyła się w 25 krajach UE, a wzrosła zaledwie w 2.

Wiadomości giełdowe: Dezinflacja przybiera na sile  - 1

 

W marcu największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro i taki sam jak w lutym miały żywność, alkohol i tytoń, a następnie kolejno usługi, towary przemysłowe niezwiązane z energią. Po raz pierwszy od wielu miesięcy ceny energii działały w kierunku spadku inflacji. Polska pozostaje na piątym miejscu z najwyższą inflacją w UE – 15,2% r/r w marcu wobec 17,2% r/r w lutym. Zatem w marcu tempo spadku inflacji wyraźnie przyspieszyło. Solą w oku pozostaje jednak inflacja bazowa, która w strefie euro w marcu nieco ponownie wzrosła, o 0,1 p.p., do 5,7% r/r, wzmacnia oczekiwania na dalsze podwyżki stóp przez EBC.

Wiadomości giełdowe: Dezinflacja przybiera na sile  - 2

 

Po ostatnim posiedzeniu EBC nie zapowiedział kolejnych podwyżek stóp i poinformował, że przechodzi w tryb reakcji na bieżące dane i wydarzenia. Od tamtego czasu kryzys bankowy zelżał, ale pojawił się nowy czynnik ryzyka – zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadzony przez kilka krajów UE, co stanowi ryzyko dla podwyższenia lub utrzymania inflacji żywności. Obecnie rynek wycenia wzrost stóp EBC jeszcze na ok. 50 p.b.

Wiadomości giełdowe: Dezinflacja przybiera na sile  - 3


Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank S.A.

Treści przygotowane przez Dział Analiz Makroekonomicznych i Głównego Ekonomistę Alior Bank. Opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym 10-letnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk