• Odbierz prezent
Wiadomości giełdowe (akcje Rainbow Tours): ceny wycieczek
fot. Materiał własny

Spółka poinformowała, że przychody ze sprzedaży w październiku 2022 wyniosły 106,8 mln PLN (wobec 72,9 mln wypracowanych w październiku 2021 / jednostka), co oznacza 54% wzrost w porównaniu do wyniku z października 2019 roku. Narastająco, od początku roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2123,3mln PLN (w porównaniu do 1138,3 mln PLN w porównywalnym okresie w 2021 roku). Względem porównywalnego okresu przed pandemią jest to wzrost o 35,8% (tj. do 2019 roku). Zakładamy, że zdecydowana większość wzrostu wynika z efektu cenowego niż wzrostu bazy klientów. W tym roku można zakładać, że średni wzrost cen w sektorze wynosi około 25-30% rok do roku, więc skumulowany wzrost względem 2019 roku może wynosić około 30-35%. Taki poziom sprzedaży przy uwzględnieniu efektu cenowego może oznaczać, że w tym roku dojdzie do odbudowy bazy klientów w stosunku do 2019 roku.

 

 

Dane przedsprzedaży oferty „Zima 2022/2023”

(wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2022 r. – marzec 2023 r.), na koniec października, sugerują silne odbicie sprzedaży i pobicie wyników z 2019 roku. Przedsprzedaż wyniosła 64.720 rezerwacji, co oznacza, wzrost o 38% w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku i oznacza to także wzrost względem porównywalnego okresu 2019 roku o 27%. Widać przyspieszenie wzrostu rezerwacji względem okresu letniego. Wielkość zrealizowanej przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Lato 2022” wyniosła na podstawie ostatnich danych około 282.066 osób (+2% względem 2019 roku).

 

Perspektywa cen wycieczek na kolejne kwartały

O podobnej porze w zeszłym roku proces budowania cen na sezon letni nie wskazywał na bardzo istotny wzrost cen który będzie miał miejsce w tym roku. Szacujemy, że średni koszt wycieczki zagranicznej mógł ulec zwiększeniu o około 25-30% rok do roku. Jak widać na wykresie wzrost cen istotnie przyspieszył w związku ze wzrostem cen paliwa lotniczego i osłabieniem kursu PLN względem USD w szczególności w pierwszym półroczu. W strukturze kosztów produktu koszt przewozu lotniczego może stanowić około 45-50%, z czego około 1/3 to koszt paliwa lotniczego (~15% w KWS), a reszta to koszty ECTS i opłaty około lotnicze. Druga istotna kategoria to koszt hoteli który wynosi około 45%. W ostatnich miesiącach widać spadek cen paliwa lotniczego i wyhamowanie osłabienia PLN względem USD. W związku z czym jeżeli w kolejnych miesiącach dojdzie do dalszego osłabienia aktywności gospodarczej i utrzymanie się na bieżących poziomach cen paliwa lotniczego to zachowanie cen wycieczek może ulec zmianie i mogą występować obniżki. W prognozach przy bieżącym otoczeniu gospodarczym i cenach zakładamy spadek średniej ceny wycieczki na okres letni około 8%.

Wiadomości giełdowe (akcje Rainbow Tours): ceny wycieczek - 1

 

Touroperatorzy działają na relatywnie niskich marżach netto około 1-2%, dlatego też każda zmiana strony kosztowej jest widoczna w cenach. Przy dobrym rynku turystycznym spadek cen mógłby pozytywnie wpływać na poziom marży brutto na sprzedaży, ale przy obecnej fazie cyklu gospodarczego mamy obawy dotyczące poziomu wycieczek w kolejnym sezonie. Pomimo tego zakładamy, w prognozach poprawę pierwszej marży o około 2 p.p. rok do roku. Poniżej zmiana cen w okresie X-21 do VI’22 dla różnych destynacji. Warto wspomnieć, że w wielu umowach czarterowych linia lotnicza stosuje średnią cenę paliwa sprzed 2 miesięcy.

Wiadomości giełdowe (akcje Rainbow Tours): ceny wycieczek - 2

 

W pierwszym półroczu może wystąpić kumulacja negatywnych czynników wpływająca na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy głównie łączymy z silnym i przyspieszjącym trendem spadku realnych wynagrodzeń. Na początku roku w dalszym ciągu powinien być widoczny efekt wysokiej inflacji dóbr podstawowych i wydatków autonomicznych. Dodatkowo efekt wakacji kredytowych będzie miał mniejszy wpływ niż w tym roku i w większym stopniu obciąży budżety gospodarstw domowych. Taki obraz nastrojów konsumenckich nie napawa optymizmem na założenia parametrów na kolejny rok. Efekt ujemnych realnych wynagrodzeń może być bardziej widoczny w danych o sprzedaży detalicznej w kolejnych kwartałach. Podsumowując przy słabszych wolumenach może pojawić się większa presja na dostosowanie cen w dół w sytuacji kontynuacji spadku cen paliw w celu walki o poziom sprzedanych wycieczek. Traktujemy to jako negatywny scenariusz dla prognoz finansowych.

Wiadomości giełdowe (akcje Rainbow Tours): ceny wycieczek - 3

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk