• Odbierz prezent
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.: Zawarcie znaczących umów przez spółki zależne Emitenta z osobami prawnymi niepowiązanymi z Emitentem (2021-03-08 14:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Temat
Zawarcie znaczących umów przez spółki zależne Emitenta z osobami prawnymi niepowiązanymi z Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd White Stone Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje o zawarciu w dniu 5 marca 2021 roku dwóch umów warunkowych zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, prawa własności gruntu oraz innych prawa z tymi gruntami związanych.

Umowa nr 1
1) Spółki zależne Emitenta będące stronami umowy: WSD SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, WSD SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2) Charakter umowy: umowa warunkowa zakupu nieruchomości
3) Przedmiot umowy: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz inne prawa z tym gruntem związane; grunt w dz. Bielany m. st. Warszawy, przeznaczony zasadniczo pod budownictwo o łącznej powierzchni ok. 11 ha
4) Istotne warunki umowy: warunkiem do spełnienia do przystąpienia do umowy końcowej jest niewykonanie prawa pierwokupu przez organy administracji państwowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami; wartość umowy: 13,1 mln EUR (ok. 59,99 mln PLN wg kursu średniego NBP z dnia 5 marca 2021 roku) netto; część tej kwoty (ok. 57%) została już zapłacona, pozostałe kwoty do zapłaty mają zostać wniesione w okresie od marca 2021 r. do września 2021 r.
5) Termin zawarcia umowy przyrzeczonej: umowa ostateczna przeniesienia nieruchomości ma zostać zawarta po otrzymaniu zawiadomienia o nieskorzystaniu przez właściwy organ administracji państwowej z prawa pierwokupu lub po upływie terminu na wykonanie prawa pierwokupu przez właściwy organ administracji państwowej – planowany termin: kwiecień 2021 r.

Umowa nr 2
1) Spółki zależne Emitenta będące stronami umowy: WSD SPV 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, WSD SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, WSD SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2) Charakter umowy: umowa warunkowa zakupu nieruchomości
3) Przedmiot umowy: prawo wieczystego użytkowania gruntu, prawo własności gruntu oraz inne prawa z tym gruntem związane; grunt w dz. Bielany m. st. Warszawy, przeznaczony zasadniczo pod budownictwo o łącznej powierzchni ok. 9 ha
4) Istotne warunki umowy: warunkiem do spełnienia do przystąpienia do umowy końcowej jest niewykonanie prawa pierwokupu przez organy administracji państwowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami; wartość umowy: 10,1 mln EUR (ok. 46,25 mln PLN wg kursu średniego NBP z dnia 5 marca 2021 roku) netto; całość kwoty do zapłaty ma zostać wniesiona przed zawarciem umowy przyrzeczonej
5) Termin zawarcia umowy przyrzeczonej: umowa ostateczna przeniesienia nieruchomości ma zostać zawarta po otrzymaniu zawiadomienia o nieskorzystaniu przez właściwy organ administracji państwowej z prawa pierwokupu lub po upływie terminu na wykonanie prawa pierwokupu przez właściwy organ administracji państwowej oraz nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy warunkowej – planowany termin: wrzesień 2021 r.

Pozostałe warunki w/w umów r nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umów ma charakter informacji poufnej, z uwagi na fakt, iż ich realizacja będzie miała istotny wpływ na wysokość aktywów oraz przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WHITE STONE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żaryna2B
(ulica)(numer)
+48 22 507 86 20
(telefon)(fax)
white-stone.pl
(e-mail)(www)
108-000-41-46141210596
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Tomasz KlucznikKontroler Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk