• Odbierz prezent
WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r. (2021-03-04 16:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 1/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.
Załączniki
PlikOpis
WRE - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfInformacja o ogółnej liczbie głosów
WRE - Wzór pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
WRE - Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
WRE - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłosznie o zwołaniu NWZA
WRE - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk