• Odbierz prezent
WERTH-HOLZ S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A (2021-10-16 11:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2020
Data sporządzenia: 2021-10-16
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 15 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D,
2) 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E,
3) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji serii F.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-041Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna14/16A
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
info@werth-holz.euwww.werth-holz.eu
(e-mail)(www)
957-098-54-92220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-16Jarosław GniadekPrezes Zarządu
2021-10-16Andreas Madejp.o. Członka Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk