• Odbierz prezent
WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. (2021-04-01 15:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. :

1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 53,10% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Grassalen Investments Limited – 27.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,90% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 32,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-041Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna14/16A
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
info@werth-holz.euwww.werth-holz.eu
(e-mail)(www)
957-098-54-92220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Jarosław GniadekPrezes Zarządu
2021-04-01Dariusz OlczykowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk