• Odbierz prezent
Według najnowszego badania, dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych walczą o odzyskanie kontroli nad planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców oprogramowania
fot. freepik.com

Kierownicy ds. IT odchodzą od tradycyjnego uniwersalnego modelu planowania zasobów przedsiębiorstwa opartego na jednym dostawcy w celu zoptymalizowania bieżących inwestycji i wprowadzania innowacji w pomijanych obszarach

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wnioski z badania nastrojów kupujących przeprowadzonego przez Censuswide, zatytułowanego „Organizacje chcą sprawować większą kontrolę nad swoimi planami działania w kwestiach informatycznych”, analizującego wyzwania, przed jakimi stoją kierownicy ds. IT w obszarze planowania zasobów przedsiębiorstwa i wsparcia baz danych, zarządzania relacjami z dostawcami oraz modelu wsparcia i usług informatycznych. Badanie sponsorowane przez Rimini Street zostało przeprowadzone na próbie ponad 600 amerykańskich respondentów obejmujących dyrektorów ds. informatycznych i technicznych w przedsiębiorstwach o dochodach wynoszących ponad 250 mln USD.


FXMAG akcje według najnowszego badania, dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych walczą o odzyskanie kontroli nad planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców oprogramowania informacje,wiadomości 1
FXMAG akcje według najnowszego badania, dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych walczą o odzyskanie kontroli nad planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców oprogramowania informacje,wiadomości 2
FXMAG akcje według najnowszego badania, dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych walczą o odzyskanie kontroli nad planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców oprogramowania informacje,wiadomości 3
FXMAG akcje według najnowszego badania, dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych walczą o odzyskanie kontroli nad planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców oprogramowania informacje,wiadomości 4

Wyniki badania pokazują, że kierownicy ds. IT są głęboko zaniepokojeni koniecznością przyjmowania modeli subskrypcji, które oferują niewielki lub zerowy zwrot z inwestycji. W rezultacie przechodzą na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa, który pomaga optymalizować ich bieżące inwestycje i wspiera innowacje w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

– Badanie pokazuje, że „elastyczność” i „wybór” mają nadrzędne znaczenie w działaniach strategicznych obecnych dyrektorów ds. informatycznych i technicznych. Dzięki optymalizacji systemów transakcji o krytycznym znaczeniu i przekierowaniu inwestycji na innowacje w pomijanych obszarach mogą oni wzmacniać zdolności informatyczne, jednocześnie wybierając to, co najlepsze dla ich przedsiębiorstwa i budżetu – powiedział David Rowe, wiceprezes wykonawczy ds. transformacji globalnej i dyrektor ds. produktów. – Sektor technologiczny może stanowić jedyną branżę, w której dostawcy dyktują klientom, kiedy mogą dokonywać aktualizacji i kupować nowe produkty. Jednak kierownicy ds. IT zaczynają obierać nową ścieżkę i przyjmować podejście, które pomaga im w sprawowaniu kontroli nad ich planem działania w kwestiach informatycznych, umożliwiając im wprowadzanie innowacji we własnym tempie i podejmowanie decyzji w sprawie oprogramowania w oparciu o potrzeby biznesowe, a nie naciski ze strony dostawców.

Dane pokazują, że kierownicy ds. IT buntują się przeciwko stanowi rzeczy opartemu na subskrypcjach

Kluczowe wnioski są następujące:

  • Prawie wszyscy dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych objęci badaniem są zaangażowani w ramach swojej działalności biznesowej w przejście na nowy model skupiający się na maksymalizacji bieżących inwestycji i wprowadzanie innowacji w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.
  • 99% respondentów zgłosiło obawy dotyczące wdrażania modelu licencji od dostawców opartego na subskrypcji. Dwie największe obawy obejmowały zmuszanie do stosowanie modelu subskrypcji pozbawionego zwrotu z inwestycji (42%) i uzależnienie od jednego dostawcy (42%).
  • 57% respondentów uważało, że transformacja cyfrowa niekoniecznie wymaga podejścia polegającego na budowaniu od początku podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Wprowadzanie nowego modelu planowania zasobów przedsiębiorstwa

Badanie pokazuje, że dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych jednogłośnie wyrażali swoje zobowiązanie do przejścia na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa, który skupia się na maksymalizacji bieżących inwestycji i wprowadzaniu innowacji w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Model ten, znany także jako „łatwe do konfigurowania planowanie zasobów przedsiębiorstwa”, umożliwia firmom zachowanie niektórych wybranych podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa od jednego dostawcy i zintegrowanie ich z nowoczesnymi, najlepiej dostosowanymi do potrzeb aplikacjami od innych dostawców. Oprócz połączenia różnych platform podejście to oferuje także kombinację modeli opartych na licencjach (bezterminowych, subskrypcjach, o otwartym źródle) i wdrażaniu (lokalnie, w chmurze).

Aby dokonać tego przejścia, kierownicy ds. IT biorą pod uwagę różne etapy jednocześnie: optymalizację obecnego środowiska, dostosowanie do zmieniających się potrzeb w organizacji i wokół niej oraz transformację w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb:

  • Prawie trzy czwarte (74%) kierowników ds. IT bardzo skupia się na optymalizacji oprogramowania firmowego, analizując całkowity koszt własności i lepsze wyniki.
  • Prawie dwie trzecie (63%) kierowników ds. IT posiada już wizję końcowego stanu transformacji dzięki zmodernizowanej konfigurowanej technologii, zwiększonej funkcjonalności i inicjatywom przyspieszonej transformacji cyfrowej.
  • Prawie połowa (44%) respondentów zmieniających swoje obecne środowisko informatyczne walczy o odzyskanie kontroli nad ich planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców.

Respondenci dostrzegają, że ta transformacja nie wymaga kompletnej modernizacji ich systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa. Ponad połowa (57%) dyrektorów ds. informatycznych i dyrektorów ds. technicznych uważa, że transformacja cyfrowa niekonieczne wymaga podejścia polegającego na budowaniu od początku podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku branży opieki zdrowotnej (75%), produkcji (64%), bankowości (62%) i IT (63%).

W przypadku rozważania przejścia na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa/bazę danych dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych nadają priorytet następującym kwestiom:

  • Możliwość wprowadzania innowacji we własnym tempie (63%)
  • Aplikacje najlepiej dostosowane do danych zastosowań w uzasadnionych przypadkach (62%)
  • Nowoczesna technologia i funkcjonalność (59%)

Kierownicy ds. IT zdają sobie sprawę, że istnieje alternatywa dla modelu licencjonowania opartego na subskrypcji. Kierownicy ci przechodzą na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa i baz danych, który optymalizuje koszty operacyjne dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze, jeśli mają one zastosowanie, zachowuje podstawowe aplikacje przedsiębiorstwa, w przypadku gdy budowanie ich od nowa nie wiąże się z wartością dodaną, oraz skupia się na nowych inwestycjach w produkty i usługi, które są dostosowane do strategii biznesowych na potrzeby wzrostu i innowacji.

Dostęp do pełnego, kompleksowego raportu z badania zatytułowanego „Organizacje chcą sprawować większą kontrolę nad swoimi planami działania w kwestiach informatycznych” można uzyskać tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com


Business Wire

Business Wire Official Profile

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk