• Odbierz prezent
Wawel z wynikami za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki niższy niż oczekiwano

Spółka Wawel słynąca z produkcji słodyczy, przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one słabsze niż w ubiegłym roku. Co wpłynęło na wyniki spółki?

 

21 sierpnia po zakończeniu sesji na GPW, spółka Wawel opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody wyniosły 240 mln zł wobec 252,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były niższe o 4% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 21,5 mln zł wobec 36,7 mln zł osiągniętych w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 41% rok do roku. Zysk brutto wyniósł 23,5 mln zł wobec 38 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 38%. W I półroczu 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 18,8 mln zł wobec 30,5 mln zł w poprzednim roku.

W II kwartale Wawel osiągnął przychody w wysokości 97,8 mln zł wobec 93,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4%. Były one wyższe od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 93-93,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 720 tys. zł wobec 4,68 mln zł w II kwartale poprzedniego roku. Zysk netto w II kwartale wyniósł 1,6 mln zł wobec 4,3 mln zł rok wcześniej. Był niższy o 63% rok do roku. Okazał się też niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że osiągnie poziom 2,4-3,1 mln zł.

W raporcie poinformowano, że na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2019 r. wpływ miały następujące czynniki:

- spadek przychodów ze sprzedaży o 12,9 mln zł,

- spadek wartości zysku brutto ze sprzedaży o 7,2 mln zł,  

- wzrost kosztów sprzedaży o 2,9 mln zł,

- wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 5 mln zł.

W I półroczu 2019 r. koszty sprzedaży wyniosły 29 mln zł wobec 26,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 11% rok do roku. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 36 mln zł wobec 31 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 16%.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że zwiększenie wartości kosztów sprzedaży wynika przede wszystkim ze zwiększonych wydatków w zakresie funkcjonowania pionu handlowego obsługującego wszystkie kanały dystrybucji. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika w szczególności ze zwiększenia działań marketingowych, takich jak kampanie reklamowe w telewizji, radiu, przestrzeni miejskiej (bilboardach), internecie, a także w postaci działań PR, eventów i aktywacji konsumenckich w punktach sprzedaży.

Spółka Wawel jest producentem słodyczy, słynącym z długiej tradycji. Jest obecna na GPW od 1997 r.

Czytaj także: Wawel opublikował wyniki za 2018 r. Zobacz, jak spółka radzi sobie na trudnym rynku

19 marca znany producent słodyczy – spółka Wawel przedstawiła raport roczny za 2018 r. Zwrócono uwagę na trudności, z którymi musi sobie radzić na rynku. Jakie są mocne strony spółki?   19 marca po zakończeniu sesji na GPW, spółka Wawel opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Przychody ze sprze.. Czytaj
Wawel opublikował wyniki za 2018 r. Zobacz, jak spółka radzi sobie na trudnym rynku

Notowania: Wawel SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:WWL/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk