• Odbierz prezent
WAWEL SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. (2021-03-02 13:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie. Pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZA Wawel S.A. zawiera załącznik nr 1.

Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w dniu 30.03.2021 r. Projekty uchwał zawiera załącznik nr 2.

Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.
Załączniki
PlikOpis
Porządek obrad ZWZA 30_03_2021.pdfZałącznik nr 1 - Porządek obrad ZWZA 30.03.2021
Projekty uchwał ZWZA 30_03_2021.pdfZałącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA 30.03.2021
Zał nr 2a do uchwały nr 7 - Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdfZałącznik nr 2a do uchwały nr 7 ZWZA - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020
Zał nr 2b do uchwały nr 7 - Raport biegłego rewidenta.pdfZałącznik nr 2b do uchwały nr 7 ZWZA - Raport biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)WAWEL SA
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)30-520
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Władysława Warneńczyk
14(ulica)
(numer)012 25 42 110
012 25 42 112(telefon)

(fax)mail@wawel.com.pl
wawel.com.pl(e-mail)

(www)676-007-68-68
350035154(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-02Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu


2021-03-02Tomasz TrelaProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk