• Odbierz prezent
WAWEL SA: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy (2021-03-30 17:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 30 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37 493 875,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 25,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.04.2021 r.,
- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.04.2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)WAWEL SA
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)30-520
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Władysława Warneńczyk
14(ulica)
(numer)012 25 42 110
012 25 42 112(telefon)

(fax)mail@wawel.com.pl
wawel.com.pl(e-mail)

(www)676-007-68-68
350035154(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu


2021-03-30Tomasz TrelaProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk